Zero kritiserer norsk satsing på gass i India

Publisert

- Det er ganske umusikalsk å lansere en strategi midt under klimaforhandlingene som prioriterer å selge gass til nye markeder. Gassens rolle er maksimalt en tilkallingsvikar i framtidens energimarkeder. Norge burde prioritere innsats for å bidra til en helt fornybar energiframtid for India, sier fagansvarlig for finans Per Kristian Sbertoli i ZERO.

Strategien han viser til er Norges planer for økt samarbeid og handel med India, som utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) lanserte fredag.

Her heter det at 60 prosent av strømproduksjonen i India er basert på kull, og at landet har som mål å doble andelen gass i energimiksen til 15 prosent i 2022.

– Dette kan gi store muligheter for norske aktører innenfor energi og maritim sektor, skriver Utenriksdepartementet i strategien og peker spesielt på flytende naturgass (LNG).

Sbertoli mener Norge heller burde satse på vind og andre fornybare energikilder.

– India har ambisiøse planer for havvind og kan i løpet av kort tid bli det største markedet for havvind. Norge bør ta mål av seg til å posisjonere norske aktører til å ta viktige deler av dette markedet, sier han til NTB.

I strategien heter det at Indias energiforbruk er ventet å vokse mer enn noe annet lands fram mot 2040. India er i dag verdens tredje største importør av olje og importerer 83 prosent av forbruket sitt.

Samtidig er ZERO positiv til at regjeringen også vil satse på fornybar energi, så vel som mer miljøvennlig skipsfart, som også er nevnt i strategien.

– India skal fram mot 2030 bygge ut like mye energi som hele EU produserer i dag. Norsk næringsliv er særlig godt posisjonert for å bidra til å bygge energiveksten på fornybare ressurser, sier ZERO-leder Marius Holm.

Han peker blant annet på at norske verft jobber med å utvikle utslippsfrie ferger og skip.

– Det er svært spennende at UD vil satse på det indiske markedet, sier han.

Statsminister Erna Solberg (H) besøker til India like etter nyttår og vil da ha med seg en delegasjon fra næringslivet.