Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

ZERO bekymret for om Nysnø vil fylle rollen selskapet var tiltenkt.

Selskapene de hittil har investert i synes å være i en fase der det er naturlig å tenke at de kanskje fint ville klart å skaffe den samme kapitalen fra markedet.

Publisert Sist oppdatert

Nysnø er et investeringsselskap eid av staten, og eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Nysnø skal investere i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte.

De har blant annet gått inn i Otovo, eSmart Systems, Disruptive Technologies og Sarsia Seed. Denne uken ble det kjent at de også går inn i Norsun.

Per Kristian Sbertoli er fagansvarlig for finans i ZERO. Han sier til enerWE at det er tidlig å felle noen dom, men at han er litt bekymret for om Nysnø vil fylle rollen selskapet var tiltenkt.

— Det er naturlig at Nysnø vil starte forsiktig, men det er viktig at selskapet er addisjonelle - det vil si at de fyller et behov som ikke markedet dekker selv, sier han til enerWE. Selskapene de hittil har investert i synes å være i en fase der det er naturlig å tenke at de kanskje fint ville klart å skaffe den samme kapitalen fra markedet.

Han håper at Nysnø også vil bidra til å bygge selskaper innen fornybar energi fra en tidlig fase.

— Ikke minst selskaper som utvikler løsninger som kan dekke store behov i framvoksende markeder. Da bør de også kunne starte med relativt små summer, sier Sbertoli.

Han viser til at Norfund, der han selv sitter i styret, gjennom 20 år har hatt som mål å være addisjonelle, finansielt eller gjennom aktivt eierskap, samtidig som de leverer avkastning, i sine investeringer i utviklingsland.

— Nysnø må lykkes med det samme innen klimaløsninger, i spennet mellom å ta høy nok risiko og sikre avkastning, sier Sbertoli.

Siri Kalvig er administrerende direktør i Nysnø. Hun svarer til enerWE at det er bra med en diskusjon rundt investeringene de gjør.

Siri Kalvig (Foto: enerWE)
Siri Kalvig (Foto: enerWE)

— Vi har fått et mandat som er å foreta lønnsomme investeringer i unoterte selskaper sammen med private. Det betyr at vi investerer i selskaper som også er attraktive for private investeringer. Vi har hatt en utløsende og mobiliserende effekt på privat kapital når vi ser tilbake på investeringer og prosesser vi har deltatt i.