Zalaris overtar deler av HR i Statoil

Publisert

En global trend.

Denne uken publiserte enerWE.no nyheten om at Statoil har valgt å outsource deler av HR.

Etter en grundig prosess og nøye evaluering har vi konkludert med at det er et solid forretningsmessig grunnlag for å sette ut tjenester innenfor HR. Samarbeidet med de to valgte leverandørene vil styrke vår konkurranseevne gjennom reduserte kostnader og økt fleksibilitet. Som et globalt selskap må vi sørge for at tjenestene er tilgjengelige på tvers av tidssoner og landegrenser, og samtidig ha et forsvarlig kostnadsnivå, sier Torgrim Reitan, konserndirektør for økonomi og finans i Statoil (kilde: NTB).

Leverandørene som er valgt er Alexander Mann Solutions for HR rekruttering og Zalaris for HR administrasjonstjenester. Leverandørene vil starte arbeidet i løpet av våren.

I et intervju med enerWE.no forteller Hans-Petter Mellerud (bildet), CEO i Zalaris HR Services om trender innen outsourcing av HR.

Statoil har nylig besluttet å outsource deler av HR, og dere har vunnet oppdraget. Hva innebærer oppdraget?

Zalaris vil overta ansvaret for en rekke av Statoils globale og norske HR tjenester som vedlikehold av masterdata, kontroll av reiseregninger, refusjon av sykerefusjon, avstemming og rapportering.

Hvor mange Statoil-ansatte overtar dere?

Vi overtar 30 medarbeidere fra Statoil.

Hvilke trender ser dere i olje- og energibransjen med tanke på outsourcing av HR? 

Olje- og energiselskaper har vært tidlig ute med å sette ut ansvar for forretningsfunksjoner. Som et ledd i å tilpasse sin kostnadsstruktur, få tilgang til kvalifiserte ressurser og få bedre systemløsninger så ser vi stor interesse fra denne sektoren akkurat nå.

Hvilke andre aktører på norsk sokkel tenker likt som Statoil?

Aktører som BP og Elf var tidlig ute allerede på slutten av ’90 tallet med å sette ut administrative tjenester. Vi har andre kunder som Gassco og GE innen sektoren fra mange år tilbake.

Globalt er Petrofac, NIIT og Hemsley Fraser store på outsourcing av administrasjon av training. Er outsourcing en generell trend?

Ja. Dette er definitivt en global trend med mål å få tilgang til høykvalitets tjenester for en fornuftig pris ved å bruke leverandører som kan dele kostnaden på tvers av mange kunder, har faget som kjernevirksomhet og kontinuerlig arbeider med innovasjon.

Et viktig steg for Zalaris

Avtalen med Statoil er et viktig steg for Zalaris. Den vil bli kjernen i selskapets industriløsning med mål å bidra til effektivisering av den norske olje- og gassbransjen.

Det gir oss i neste omgang muligheter til ekspansjon i nye geografiske områder som for eksempel Skottland, England, Tyskland og USA, forteller Hans-Petter Mellerud.

Våre SAP HCM og SuccessFactors-baserte løsninger muliggjør at kundene kan styre sine personalressurser på tvers av landegrenser i et felles system til lavere kostander enn det de kan gjøre selv.

Om Zalaris

Zalaris er en ledende leverandør av outsourcing av tjenester relatert til HR og lønn. Hver måned kjører Zalaris lønn med tilhørende tjenester for mer enn 130.000 ansatte hos sine respektive kunder. Selskapet ble etablert i år 2000 og har nå nær 400 ansatte ved servicesentre i Norden, Baltikum, Polen og India.

Foruten Statoil så har Zalaris kunder som Nordea, Hydro, Statoil Fuel and Retail, Elkjøp, Storebrand og Telenor.

---

Relaterte artikler: Mer igjen for hver investerte krone.

Powered by Labrador CMS