A man awaits transport surrounded by a thick fog in the morning in Greater Noida, outskirts of New Delhi, India, Sunday, Dec. 31, 2017. As winter approaches, a thick, soupy smog routinely envelops most parts of northern India, caused by dust, the burning of crops, emissions from factories and the burning of coal and piles of garbage as the poor try to keep warm. Over the past two years, New Delhi has earned the dubious distinction of being one of the world's most polluted cities. (AP Photo/R S Iyer)
A man awaits transport surrounded by a thick fog in the morning in Greater Noida, outskirts of New Delhi, India, Sunday, Dec. 31, 2017. As winter approaches, a thick, soupy smog routinely envelops most parts of northern India, caused by dust, the burning of crops, emissions from factories and the burning of coal and piles of garbage as the poor try to keep warm. Over the past two years, New Delhi has earned the dubious distinction of being one of the world's most polluted cities. (AP Photo/R S Iyer)

WMO: Varmerekord de tre siste årene

Publisert

De tre siste årene har vært de varmeste som noensinne er registrert på jorda, opplyser Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

De nye dataene kommer fra fem av verdens fremste meteorologiske institutter. Beregningene bekrefter at 2015, 2016 og 2107 er de varmeste årene som noensinne er registrert.

Den høyeste globale gjennomsnittstemperaturen var i 2016. Det skyldes effekten som værfenomenet El Nino hadde på temperaturen.

2017 ble det varmeste året som er registrert uten at det ble påvirket av El Nino. Forskjellen mellom 2015 og 2017 er imidlertid svært liten. Mindre enn en hundredels grad skilte de to årene.

WMO varslet allerede i november, i forbindelse med den internasjonale klimakonferansen i Bonn, at 2017 lå an til å bli det varmeste året som ikke er blitt påvirket av værfenomenet.

El Nino oppstår naturlig med to til sju års mellomrom når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt.

Den gjennomsnittlige globale temperaturen fra januar til september i fjor var omtrent 1,1 grader over førindustrielt nivå. Samlet er perioden 2013 til 2017 den varmeste registrerte femårsperioden noensinne.

(©NTB)