Wintershall fant gass sørvest for Aasta Hansteen-feltet

Publisert

Oljedirektoratet forteller i en melding at Wintershall Norge har funnet gass i en brønn om lag 115 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet nord i Norskehavet.

Brønn 6604/5-1 påtraff tre brutto gasskolonner på til sammen om lag 190 meter, hvorav reservoaret er på 90 meter fordelt på tre ulike sandsteinsoner i Springarformasjonen med hovedsakelig moderat til dårlig reservoarkvalitet.

Ingen gass/vann-kontakt ble påtruffet i brønnen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 7 og 19 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass og mellom 1 og 3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbart kondensat. 

Oljedirektoratet skrivet at rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn og prospekter i området med hensyn til en mulig videre utbygging.