Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Wintershall DEA selger seg ned i Nyhamna og Polarled

- Transaksjonen gjør det mulig for oss å effektivisere forretningsaktivitetene våre i Norge.

Wintershall DEA forteller i en pressemelding at de skal selge sin andel på 5,0304% i Nyhamna til CapeOmega og sin andel på 13,255% i Polarled til Solveig Gas Norway.

– Salget av disse andelene er viktig for selskapets verdiskaping gjennom en aktiv porteføljeforvaltning. Transaksjonen gjør det mulig for oss å effektivisere forretningsaktivitetene våre i Norge og fokusere på de delene av porteføljen som har høyere prioritet, sier Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall Dea.

Nedsalget betyr ikke at Wintershall DEA ønsker å trappe ned sitt engasjement i Norge. De skriver at de har eierandeler i over 100 lisenser på norsk sokkel, og at de har langsiktige planer for virksomheten her.

I 2018 sto den norske delen av selskapet for 23,8% (140 mboe/d) av den globale produksjon (590 mboe/d) til det tyske oljeselskapet.

– Norge vil fortsatt spille en viktig rolle i Wintershall Deas internasjonale portefølje i årene som kommer, og denne transaksjonen er i tråd med vår strategi om å fokusere på oppstrømsaktiviteter samt våre ambisjoner om å oppnå vekstmuligheter på den norske sokkelen, sier Alv Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea i Norge.

I tillegg til å være operatør for tre produserende felt på norsk sokkel bygger Wintershall Dea også ut de egenopererte Dvalin- og Novafeltene.

Wintershall Dea er også partner i flere profilerte prosjekter som for eksempel Njord-oppgraderingen, Ærfugl-utbyggingen og Snorreutvidelsen.

Transaksjonen forventes fullført innen slutten av 2019, i påvente av godkjenning fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

Powered by Labrador CMS