- Wintershall DEA vil ha en fjerdedel av sin fremtidige produksjon i Norge

Publisert

Wintershall DEA forteller i en pressemelding at de vil ha en fjerdedel av sin fremtidige produksjon i Norge.

Under et møte med statsminister Erna Solberg i dag annonserte konsernsjef i Wintershall, Mario Mehren, selskapets videre vekstambisjoner i Norge. Mehren presenterte det nye produksjonsmålet under en paneldiskusjon i den norske ambassaden, hvor statsministeren og representanter fra tysk politikk og industri deltok.

- Det er nå klart at Wintershall og DEA skal slås sammen og bli Europas ledende uavhengige olje- og gassprodusent. Dette innebærer også økt aktivitet i Norge, sa Mehren.

Wintershall DEA forteller at de planlegger å øke sin globale produksjon fra dagens nivå på rundt 575.000 fat oljeekvivalenter per dag til 800.000 fat, over de neste tre til fem årene. Rundt en fjerdedel av denne produksjonen vil komme fra Norge.

- Gode resultater fra våre leteoperasjoner bidrar spesielt til dette. De anslåtte utvinnbare ressursene for Novafeltet er

80 millioner fat oljeekvivalenter, mens Dvalin er anslått til 115 millioner. Til sammenligning har gjennomsnittet for funn på

norsk sokkel ligget på rundt 44 millioner de siste årene, sa Mehren.

Når produksjonen kommer i gang vil Nova hovedsakelig produsere olje og Dvalin hovedsakelig produsere naturgass.

- Norge har stabile rammebetingelser og er et ideelt sted for investeringer og videre leting for olje- og gassindustrien. Dette bidrar til å øke våre aktiviteter, forklarte Mehren.

Equinors Aasta Hansteenutbygging, hvor Wintershall er nest største partner med 24 prosent, er ventet å komme i produksjon om kort tid, og vil også bidra til produksjonsøkning for Wintershall.

- Europas langsiktige energiforsyning vil med dette sikres av partnerskapet med Norge, sa Mehren.