Vurderer karbonfangst på raffineri

Publisert

Preem starter nå en CLIMIT-støttet idéstudie for karbonfangst (CCS) på selskapets raffineri i Lysekil. Formålet er å utrede mulighetene for å bygge et demonstrasjonsanlegg ved raffineriet i Lysekil for å fange CO2 og dermed redusere klimagasser. Idéstudien skal gjennomføres våren 2018. Det forteller selskapet i en pressemelding.

Ambisjonen er et fullskala CCS-fangstanlegg som skal frakte den flytende CO2en med båt til det planlagte CCS knutepunktet på den norske vestkysten for permanent lagring i en formasjon under havbunnen 50 km vest for Bergen.

- Visjonen på sikt er utbygging av et fullskala CCS-fangstanlegg som radikalt reduserer raffineriets klimagasser. Vi ønsker å være ledende i omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn og da må vi ta ansvar for å redusere vår virksomhets klimautslipp. Å redusere klimagassutslipp via CCS teknologi er et viktig steg i nå svenske og globale klimamål, sier Mattias Backmark som er ansvarlig for forretningsutvikling i Preem.

Idéstudien finansieres av Gassnova sitt forsknings- og utviklingsprogram CLIMIT og ledes av det norske forskningsinstituttet Sintef med Preem og Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg som medlemmer av prosjektet for studien i Lysekil