Volkswagen viste frem nye mobile ladesøyler for elbiler

Publisert

På bilutstillingen i Genève presenterte Volkswagen nye ladesøyler. De har latt seg inspirere av «powerbanks» til mobiltelefoner, og gjenbruker utrangerte elbilbatterier.

Med en energikapasitet på 360 kWh og DC-hurtigladeteknologi med 100 kW effekt, vil batteriene til de kommende MEB-modellene fra Volkswagen kunne lades fra 0 – 80 % på rundt en halv time fra slike ladesøyler.

Volkswagen legger opp til at de nye ladesøylene kan brukes som frittstående mobile enheter, eller som permanent tilknyttet strømnettet.

I den europeiske kraftmiksen, utgjør vind- og solenergi en stadig større andel. En utfordring med disse energikildene, er at den produserte energien må nyttiggjøres med det samme. Med ladesøyler som mellomlager, derimot, vil det være mulig å lagre denne typen ren fornybar energi for bruk når de elektriske bilene trenger det.

Når et høyvoltsbatteri i et kjøretøy er redusert mer enn den gitte toleransen i forhold til nybilytelsen, blir det byttet ut. Da gjennomgår batteriet en omfattende test. Battericeller som faller igjennom i denne testen, blir resirkulert, mens battericeller som består kvalitetskravene kan få et nytt liv i en mobil ladesøyle.

– Vi arbeider med et konsept for resirkulering av råmaterialene i batteriene. I den planlagte pilotlinjen i Salzgitter ligger gjenvinningsgraden på 57%. Målet på sikt er å kunne gjenvinne 97% av råstoffene i utrangerte batterier, sier Thomas Tiedje, leder for teknisk planlegging i Volkswagengruppens komponentavdeling.

Prototyper av de fleksible hurtigladesøylene vises på bilutstillingen i Genève 5. – 17. mars. Fra 2020 starter produksjonen i Volkswagens fabrikk for komponenter i Hannover, og vil dermed komme på markedet parallelt med den nye ID.-familien.

– Også i Norge er denne typen «powerbanks» meget interessante. De vil kunne gi lademuligheter der infrastrukturen i strømnettet er for dårlig til å bygge faste hurtigladepunkter, og vil kunne være med å avhjelpe problemet med peak-belastninger på nettet. Disse ladesøylene kan dermed utgjøre en viktig brikke i den storstilte utbyggingen av ladeinfrastruktur vi står overfor nå, sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Volkswagen i Norge.

Slik ser de nye ladesøylene fra Volkswagen ut. De kommer med egne batteripakker som består av utrangerte batterier fra elbiler.
Slik ser de nye ladesøylene fra Volkswagen ut. De kommer med egne batteripakker som består av utrangerte batterier fra elbiler.