Viste frem løsninger for offshore kraftnett

Publisert

Olje- og energiminister Terje Søviknes besøkte nylig ABB på Bryn i Oslo for en presentasjon av konseptet som åpner for nye muligheter i havrommet.

ABB leder et felles industriprosjekt med blant annet Statoil for utvikling av undervanns kraft- og styringsløsninger med en kostnadsramme på én milliard kroner. Olje- og energiministeren fikk en orientering om den banebrytende teknologien som er under utvikling.

- Å kunne sette kraftdistribusjonsløsninger, en form for nedsenket nettstasjon, på flere tusen meters dyp, titalls mil fra eksisterende infrastruktur, for overføring av store mengder elektrisitet åpner helt nye muligheter i havrommet, forteller Steffen Waal, administrerende direktør hos ABB i Norge, i en pressemelding.

- Teknologien er allerede tatt i bruk i mindre skala på verdens første undervanns gasskompresjon, på Aasgaard-feltet i Nordsjøen, hvor den bidrar til høyere utvinningsgrad og økt levetid på brønnene, sier Waal.

Med industriaktører som Statoil, Chevron og Total på laget er det naturlig at olje- og gassvirksomhet står høyt på dagsorden for havbunnskraften.

- Statoil har som mål å etablere en komplett havbunnsfabrikk i 2020. Da er pålitelige kraftløsninger som utvikles i industriprosjektet, vitalt, kommenterer Waal.

Samtidig byr teknologien på fordeler for andre bransjer.

- Store, offshore oppdrettsanlegg som senkes for å forbedre fiskehelsen er under utvikling. Og havbunns gruvedrift er i sin spede begynnelse. Selv om de er helt ulike, har de en ting til felles, nemlig at de vil trenge elektrisk kraft. Og med fornybar kraft fra land kan begge bransjer være mer bærekraftige, forteller direktøren.

Han slår et slag for å se på undervanns kraftnett i områder på sokkelen med aktiviteter innen petroleum, havbruk, gruvedrift og/eller offshore vindkraft.

- Et eller flere kraftnett for elektrifisering av industriell aktivitet på sokkelen vil kutte utslippene, spesielt fra petroleumsvirksomheten, samtidig som det kan benyttes for integrasjon av offshore vindkraft. En fellesløsning vil være mest gunstig for både industriaktørene og samfunnet, mener Waal.

Industriprosjektet går over en femårsperiode og avsluttes i 2019. Det støttes av Forskningsrådet gjennom DEMO2000-programmet. Kostnadsrammen er på rundt én milliard kroner. ABB benytter ressurser i flere land i utviklingen, blant annet havbunnslaboratoriet på Bryn.

Kraftløsningene i prosjektet utvikles for å overføre og distribuere 100 megawatt (som 100 000 panelovner på 1000 watt) inntil 600 kilometer på 3000 meters dyp. Utstyret designes for inntil 30 års drift med minimal eller ingen intervensjon.