Virtual Reality redder liv i Statnett

Publisert

Læring fra hendelsene ble presentert på Høydekonferansen 2016, et arrangement i regi av enerWE AS.

To år har gått. Vi treffer Anders Mathisen, HMS-sjef i Statnett på deres hovedkontor i Nydalen. Vi lurer på hvordan Statnett jobber for å unngå at slike hendelser skal skje på ny.

– I etterkant av ulykkene som ble gransket, engasjerte Statnett et advokatfirma for ekstern revisjon, forteller Anders Mathisen. I denne sammenheng ble det gjort en analyse og utarbeidet en handlingsplan for å unngå at slike ulykker skal skje igjen. 

Handlingsplanen ble internt døpt K4, fordi den primært handlet om fire satsningsområder:

 • Kontrakt
 • Kontroll
 • Konsolidering av virksomheten
 • Kultur
 • – Tilsammen ble det igangsatt tolv aktiviteter for å lukke forbedringsområdene. Ett av disse var å utarbeide et sett med livreddende regler. 

  --- Annonse ---

  --- Annonse slutt ---

  Han forklarer at Statnett jobbet risikobasert ut fra hvor de hadde hatt flest alvorlige ulykker, og hvor har vi hatt flest nestenulykker med høyt potensiale.

  – Vi kom da frem til en oversikt, der kultur også var et viktig element. Her vektla vi det å vise omtanke. Det betyr at jeg og kollegaer skal overholde de livreddende reglene. Vi skal også si ifra hvis vi ser andre som ikke overholder disse, og vi skal alltid starte med takk dersom noen sier i fra. 

  Anders Mathisen forteller at Statnett etablerte et sett med «fjellvettregler».

  – Det skal være enkelt å huske disse, og de er formulert slik at de ikke skal oppleves som en pekefinger. Her sparret vi mye med de ulike delene av selskapet. Vi kom frem til at reglene skal beskrive ønsket situasjon i stedet for uønsket, og hva det er jeg skal gjøre i stedet for hva andre skal gjøre.

  Statnett utviklet en del e-læringsprogrammer og informasjonsfoldere for å få ut informasjon knyttet til de livreddende reglene. I denne diskusjonen dukket det opp et behov for å skape ferdigheter.

  - Det er ikke så lett å trene på situasjoner knyttet til de livreddende reglene fordi det er situasjoner som innebærer høy energi samtidig som man er nær ved at det kan gå galt.

  Slik kom konseptet med Virtual Reality (VR) opp. Her kan man trene på å gjenkjenne og si ifra om alvorlige situasjoner, samtidig som man står trygt på gulvet i anleggsbrakka eller kontoret.

  – Dette har blitt portåpneren til VR i Statnett, og nå ser vi på flere andre muligheter for dette. Nå ser vi på flere treningsmuligheter der vi kan dra nytte av VR.

  Anders Mathisen spør om jeg vil teste VR-brillene. Det takker jeg ja til.

  Brått er jeg på en byggeplass. Jeg blir overrasket over hvor virkelighetsnært det er. Oppgaven min er å bevege meg rundt og gjenkjenne farer. Jeg er først nede på bakkeplan, men beveger meg så opp i en høyspentmast.

  Her skvetter jeg til når en kollega mister grepet og faller ned.

  Jeg tar av meg VR-brillene, og puster lettet ut over at det kun var et spill.

  Chul Christian Aamodt tester VR-briller.
  Chul Christian Aamodt tester VR-briller.

  Jeg spør om hvordan VR-konseptet har blitt tatt i mot i Statnett.

  – Yngre mennesker tar dette raskere enn eldre mennesker, sier han. Vi har hatt rundt 200 mennesker gjennom treningen nå, og yngre mennesker er mer vant til spill. Men de eldre synes også dette er en fin måte å trene på. Men de trenger litt mer tid.

  Han forteller at de også setter av tid til å prate om opplevelsene i etterkant av treningen.

  – Vi opplever at alle sitter igjen med positive erfaringer fra treningen. Og så er det jo frivillig, og det gjør at motivasjonen til de som gjennomfører treningen er høy.

  Han forteller at den største fordelen med VR er at du i mindre grad skal motta informasjon.

  – Her er du en del av treningen, og du skal oppleve noe. Da er du mer oppmerksom enn ved tradisjonell e-læring.

  Anders Mathisen er sikker på at dette ikke er siste gang Statnett skal utvikle VR-trening.

  – Nå har vi fått erfaring med å utvikle VR, og så skal vi etterhvert bruke VR litt videre. Såvidt jeg forstår så hadde vi ikke hatt råd til å gjøre dette for fire år siden. Men det har blitt mye billigere å utvikle VR. Det gjør terskelen lavere.

  Foreløpig må treningsdeltakerne møte fysisk på treningsstasjon hos Statnett.

  – Vi har kjøpt inn VR-maskiner som er lokalisert ulike steder i landet. Men på sikt vil dette kunne gjennomføres hjemme. Etterhvert blir utstyr billigere.

  Han tror også at tradisjonelle kurstilbydere etterhvert kommer til å tilby VR-trening sammen med e-læring og klasseromskurs.

  – Ja, vi har nå e-læringskurs som leverandører skal ta før de kommer på anlegget. I fremtiden kommer de også til å gjennomføre VR. Men foreløpig er vi i startgropen, og vi må lære mens vi går.

  Vi avslutter med å spørre Anders Mathisen om han tror VR kommer til å redde liv i Statnett.

  – Ja, det tror jeg. Det er derfor vi gjør dette.