Sommerprat med Lene Dahlø Skarsvåg i Aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya

Lene Dahlø Skarsvåg (Foto: Privat)
Lene Dahlø Skarsvåg (Foto: Privat)

— Vindkraftsaken tar ikke ferie

— Utbygginga på Frøya pågår for fullt.

Publisert Sist oppdatert

Denne våren har vindkraftkonflikten blåst over landet vårt. På Frøya har det vært storm, og Lene Dahlø Skarsvåg har stått midt i denne stormen.

Vi i enerWE har flere ganger intervjuet Lene Dahlø Skarsvåg i forbindelse med at hun er med i Aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya. Denne gangen ønsker vi bli litt bedre kjent med henne som menneske.

— Jeg er 47 år, gift med Kristian og har tre barn i alderen 16 til 24 år, forteller hun til enerWE. Vi bor på en liten gård på Frøya.

I mange år var det melkeproduksjon på gården. Nå har de gått over til kjøttfe.

— Forutsetningene for å drive matproduksjon i småskala har blitt stadig dårligere, derfor driver vi nå kun med grasproduksjon. Vi har to hester, en hund og en katt igjen på gården.

Lene Dahlø Skarsvåg har også eget firma, Frøya gravstedservice. Og så er hun politisk aktiv.

— I de siste fire årene har jeg blitt stadig mer politisk aktiv, er nestleder og stiller på liste for Frøya Senterparti i kommunevalget til høsten.

Men hun forteller at det siste halve året så har det meste av tiden gått med til å jobbe aktivt mot landbasert vindindustri gjennom aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya». Det kommer vi litt tilbake til senere i intervjuet.

— Hvordan beskriver familie og venner deg?

Og så har jeg særdeles dårlig humor i følge min datter på 16 ( jeg synes selv den er knakende god!)

Lene Dahlø Skarsvåg

— De vil nok si at jeg er omsorgsfull, blid, «litt» distré/glemsk, ekstremt samvittighetsfull (på grensen til sykelig..), lojal og svært engasjert, - det være seg politikk eller familie. Jeg kan henge meg litt for mye opp i bagateller. Og så har jeg særdeles dårlig humor i følge min datter på 16 ( jeg synes selv den er knakende god!).

— Hvordan vil du selv beskrive deg?

— Jeg har stort sett godt humør. Så sliter jeg med overaktiv samvittighet, når jeg tar på meg en oppgave må det gjøres skikkelig, liker ikke å gjøre ting «halvveis». Jeg er i utgangspunktet ikke så glad i oppmerksomhet, men har hatt en bratt læringskurve i så måte de siste månedene. Så er jeg ærlig og pålitelig.

— Hva skal du gjøre i sommer?

— I denne stund nyter jeg late sommerdager ved Mjøsa med min yngste datter og en venninne.

Men Lene Dahlø Skarsvåg forteller at hun ikke kan ta helt fri fra vindkraftsaken.

— Jeg jobber med advokaten vår i.f.t sivilombudsmannen og media. Det blir nok fokus på Senterpartiet og selvfølgelig vindkraft gjennom hele sommeren, men jeg håper å få tatt en liten ferietur sammen med mannen min også før det blir høst. Jeg satser på at det omsider blir sommervær i Trøndelag også, sånn at hverdagen kan kan nytes utendørs med familie og venner.

— Klarer du koble av og la være å tenke på vindkraft?

Vindkraftsaken tar ikke ferie. Utbygginga på Frøya pågår for fullt.

Lene Dahlø Skarsvåg

— NEI! Det går ikke. Vindkraftsaken tar ikke ferie. Utbygginga på Frøya pågår for fullt. Vi mener utbygger nå jobber uten å ha de riktige tillatelsene fra Frøya kommune i orden. Dispensasjonen fra LNF- området er gått ut, og kommunen har ikke gitt ny tillatelse. Det er grunnen til at vi har engasjert advokatfirmaet Elden, og til at vi ikke kan ta fri fra denne saken. De inngrepene utbygger nå gjør i naturen er irreversible. Det haster med å få stoppet utbygginga.

Lene Dahlø Skarsvåg forteller at våren har vært travel, lærerrik, utfordrende og full av kontraster i forbindelse med vindkraftsaken på Frøya.

Oppturer og nedturer har avløst hverandre. Mange nye vennskap har oppstått, det er så mange flotte folk som er opptatt av denne saken.

Lene Dahlø Skarsvåg

— Oppturer og nedturer har avløst hverandre. Mange nye vennskap har oppstått, det er så mange flotte folk som er opptatt av denne saken. Vi sliter med dårlig rykte og negative oppfatninger av oss motstandere. Mye av dette er fordi det er vanskelig å kontrollere det som foregår på sosiale media, men også fordi usannheter har fått stor plass i ulike medier, som aviser og TV. Mye tid går derfor med til å svare opp dette.

— Hvordan tror du høsten blir?

— Vindkraftsaken er nok aktuell til høsten også. Forhåpentligvis er saken på Frøya da over. Jeg håper sivilombudsmannen prioriterer denne saken med tanke på de store inngrepene som skjer daglig på frøya nå, og går grundig gjennom saken. Blir det gjort er jeg sikker på at utbygginga må stoppes på Frøya, saken er veldig opplagt. Når den tid kommer får vi hjelpe andre motstandsgrupper. Vi har fått stor støtte fra folk fra hele landet, vi har enormt mange bak oss i denne kampen. Det er mange som jobber mot vindindustri i hele Norge.

— Hva tenker du om den norske vindkraftdebatten?

Debatten har, spesielt i den siste tida, vært preget av unødig bruk av sterke ord og til tider usakligheter. Vi må akseptere at vi har ulike synspunkt, uten å gjøre folk til «fiender», og ty til ufine ytringer av den grunn.

Lene Dahlø Skarsvåg

— Debatten har, spesielt i den siste tida, vært preget av unødig bruk av sterke ord og til tider usakligheter. Vi må akseptere at vi har ulike synspunkt, uten å gjøre folk til «fiender», og ty til ufine ytringer av den grunn. Dette er en uting som forekommer på begge sidene i denne saken. Dette skader saken i stor grad. Det er gode, tungtveiende grunner til at vi ikke ønsker landbasert vindindustri. Det er jo nettopp med hjerte for natur, folk og dyr vi kjemper denne kampen mot de enorme ødeleggelsene som disse utbyggingene fører med seg. Diskusjonen om hva som er grønn og miljøvennlig energi får for lite plass i offentligheten. Jeg vil oppfordre alle til å respektere hverandre og til å fokusere på sak og ikke angripe de som mener noe annet enn deg selv.

Lene Dahlø Skarsvåg sier om seg selv at hun i utgangspunktet ikke er så glad i oppmerksomhet, men denne våren har hun vært mye i media. Vi spør henne om hvilke spørsmål hun savner at journalistene stiller.

— Jeg skulle ønske at media kunne være mer opptatt av vår side av saken. At de kan være nysgjerrige og grave litt i hvorfor vi legger ned så mye tid og arbeid for urørt natur og for fugler, dyr og folk. Mange av oss som jobber mot vindindustri har mye kunnskap om dette. Vi er opptatte av forskjellige felt. Noen kan mye om hydraulikkolje og faren for forurensing av drikkevannskilden, noen kan mye om alle våre vernede, bakkehekkende fugler og hvordan denne utbygginga skader de, noen kan mye om lydforurensning som kommer som følge av vindturbinene. Det er bare å spørre. Når vi forsøker å få inn noe om disse tingene i intervju, blir vi oftest kuttet, eller utelatt fra reportasjen.

Motstanderne på Frøya etterspør også hvilke ulovligheter som ble begått da Trønderenergi påstår at de ble hindret i å komme i gang med arbeidet innen fristen for dispensasjonen gikk ut.

— Ingen kan svare oss på det så langt. Hvilke enkelthendelser var ulovlig, og hvorfor ble vi da ikke anmeldt, eller ble tiltalt for sivil ulydighet? Er det ikke sånn i Norge at man er uskyldig til det motsatte er bevist? Kanskje en nysgjerrig journalist kan grave litt i dette som er selve kjernen til konflikten på Frøya?

— Dersom du hadde vært journalist i riksdekkende media, hvem ville du tatt kontakt med for å få hele bildet med tanke på vindkraft?

— Ta kontakt med uavhengige forskere, det er mer enn nok å ta av. Det forskes på infralyd, miljøforurensing, hvordan dette skader økosystemet, utbedring og oppgradering av vannkraft, enøktiltak.... Ta kontakt med de som kan mye om dette.

Hun oppfordrer også til å kontakte lokale folk der det finnes.

— Gi de god spalteplass. Still kritiske spørsmål til våre ansvarlige politikere, og ikke godta at de snor seg unna, men krev skikkelige, begrunnede svar.

Så ønsker Lene Dahlø Skarsvåg også at det skrives mer om hvorfor vannkraft beskattes mye hardere enn vindkraft.

Avslutningsvis har hun en oppfordring til journalister som skriver om Frøyasaken spesielt.

— Ta kontakt med vår advokat Ingvild Boe Hornburg i advokatfirmaet Elden. Hun kan forklare hvorfor vedtaket fra fylkesmannen i Trøndelag om å oppheve stoppordre fra Frøya kommune er uriktig. Hvorfor KMD skulle ha gitt Frøya kommune medhold, og hvorfor saken vår nå blir oversendt til sivilombudsmannen.