- Vindkraftbransjen er på vei til å dekke 10 prosent av kraftproduksjonen i Norge

Publisert

I dag arrangerer vindkraftforeningen Norwea sin årskonferanse, og det er en bransje med høy selvtillit som presenterer seg selv og sine medlemmer.

Administrerende direktør Øivind Isachsen åpnet arrangementet med å takke oljen for alt den har gjort for Norge og verden, samtidig som han påpekte at oljen vil få mindre påvirkningskraft i dette århundret enn i forrige. Han viste til at fornybare energikilder som sol- og vindkraft gir nye muligheter til fattige land som tidligere måtte bruke mye av sin lille pengemengde på å kjøpe energi.

- Land kan gå fra å være energifattige og avhengig av import av olje, gass og kull til å generere sin egen fornybare energi, sier Isachsen.

Samtidig slo han fast at det er godt å være norsk også i denne delen av det globale energimarkedet.

- Vi har de beste vindressursene i Europa, sier Isachsen.

Når enerWE rapporterer de månedlige tallene for kraftproduksjon i Norge, er det fortsatt vannkraften som dominerer. Avhengig av tid på året står den for omtrent 96 prosent av den norske kraftproduksjonen. Det vil imidlertid endre seg etterhvert som det blir stadig mer vindkraftproduksjon i Norge.

- Vindkraftbransjen er på vei til å dekke 10 prosent av kraftproduksjonen i Norge, sier Isachsen.

Han mener at dette er bra for Norge, og bra for businesss.

Samtidig gjorde han det klart at dette ikke kommer av seg selv, og at bransjen må være gode på utbyggingen og iverksettelsen av nye vindkraftparker.

- Vår utbygging må foregå problemfritt. Våre lokalsamfunn må oppleve oss som gode arbeidsgivere og aktører som skaper lokale arbeidsplasser, sier Isachsen.

Totalt sett produserer Norge mer strøm enn vi forbruker, og på årsbasis har vi derfor et kraftoverskudd. Kraftmarkedet er imidlertid mer komplisert enn som så, og i løpet av de fleste døgn er det flere timer der Norge importerer mer strøm enn vi eksporterer.

Samtidig er den norske kraftkrevende industrien en viktig kundegruppe som er opptatt av å inngå langsiktige og omfattende strømavtaler. De er da også en viktig grunn til at vindkraften kan bygges ut i Norge.

- Vi elsker norsk kraftkrevende industri. Deres forbruk gjør at vi kan bygge ut vindkraft, sier Isachsen.

- Vår ambisjon er at forelskelsen mellom norsk industri og norsk vindkraft skal gå over i et langvarig forhold, sier Isachsen.

Avslutningsvis kom Isachsen innom konkurransen med den etablerte vannkraften.

- Vi er veldig fornøyde med å gi den gamle norske vannkraften konkurranse, sier Isachsen.

Vannkraften har vært bærebjelken for Norge i over 100 år, og den vil nok fortsette å være det i mange mange år til. Samtidig er det ingen tvil om at vindkraften også kommer for fullt, samtidig som det er begrenset hvor mye mer vannkraft Norge kan bygge ut.

Frem til nå har vindkraften i stor grad vært avhengig av subsidier og støtteordninger, men dette er i ferd med å bli et forbigått problem. Norwea og bransjen ser for seg en fremtid der vindkraften vil klare å konkurrere på markedsfvillkår.

- Vi ber ikke om subsidier. Vi ber om å gi oss muligheter, sier Isachsen.