Vindkraft: Vil vurdere konsesjonsprosessen

— Vindkraft er en sak som engasjerer mange, og for regjeringen er det viktig å lytte til kommuner, fylker, organisasjoner, bransje og enkeltpersoner, sier statssekretær Liv Lønnum.

Olje- og energidepartementet har i mai og juni arrangert regionale innspillsmøter landet rundt i forbindelse med NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft.

1. april overrakte NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen. NVE har vurdert 13 områder i landet som mest egnet for vindkraft ut fra overordnede analyser av vindressurser, nettkapasitet, miljø og ulemper for folk.

Kunnskapsgrunnlaget er også oppdatert med 21 rapporter om ulike virkninger av vindkraft. En rekke etater har vært involvert i arbeidet. Olje- og energidepartementet har sendt forslaget på høring med frist til 1. oktober.

Som en del av høringsprosessen har departementet arrangert regionale innspillsmøter i fem norske byer. Statssekretær Liv Lønnum har deltatt på de fleste av disse møtene, skriver departementet på sine hjemmesier.

— Vindkraft er en sak som engasjerer mange, og for regjeringen er det viktig å lytte til kommuner, fylker, organisasjoner, bransje og enkeltpersoner. Vi vil ta med oss alle innspill i det videre arbeidet, sier Lønnum.

Miljø og friluftsliv har vært viktige innspill

Formålet med innspillsmøtene i Lillestrøm, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Hammerfest har vært å forklare hva forslaget går ut på og samtidig lytte til innspillene så langt. De fleste innspillene har handlet om behovet for å ta hensyn til natur og friluftsliv. I Trondheim og Hammerfest var også reindrift og samiske interesser viktige temaer.

— Jeg vil takke alle som har tatt seg tid til å komme på møtet og gitt oss konstruktive innspill, sier statssekretær Lønnum.

Vil vurdere konsesjonsprosessen

I over to år har NVE jobbet med forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Det er ikke en utbyggingsplan, men skal være et signal til utbyggerne for å styre lokaliseringen av nye prosjektene bedre.

Etter innspillsmøtene er saken fortsatt på bred høring. OED vil gjennomgå NVEs forslag og høringsuttalelsene før det tas endelig stilling til politikken for vindkraft på land.

— Vi vil vurdere NVEs forslag, alle innspillene og i tillegg se nærmere på hele konsesjonsprosessen for å se om noe kan gjøres bedre, blant annet dialogen med kommunene. For oss er det viktig med lokal forankring, sier Lønnum.

Her kan du sende høringsinnspill til Olje- og energidepartementet.