Kari og Hans Petter Thue har utmerket seg gjennom en rekke aksjoner mot vindkraftutbygging. Fredag stilte de opp hos TV Visjon Norge for å fortelle om aksjonene og hvorfor de kjemper mot vindkraft.
Kari og Hans Petter Thue har utmerket seg gjennom en rekke aksjoner mot vindkraftutbygging. Fredag stilte de opp hos TV Visjon Norge for å fortelle om aksjonene og hvorfor de kjemper mot vindkraft.

Vindkraft-aksjonister stilte opp på TV Visjon Norge

Fortalte om kampen mot vindkraften på kontroversielt TV-program.

Publisert Sist oppdatert

Spørsmålet om utbygging av vindkraft på land i Norge har utløst mye motstand, og kampen kjempes på mange fronter. Diskusjonen går høyt i medienes, i kronikker, på sosiale medier, i rettssalene og i en rekke lokale aksjoner.

Ekteparet Kari og Hans Petter Thue er blant de som har utmerket seg med et brennende engasjement som til dels har fått mye oppmerksomhet. Hans Petter har blant annet overnattet 14 dager i bilen sin for å stoppe anleggsarbeidere fra å komme frem til byggeplassen, mens Kari blant annet har sultestreiket foran Viken fylkeskommune.

Fredag kveld stilte ekteparet opp for å fortelle om sin kamp mot vindkraften i programmet Studio Direkte på TV Visjon Norge. Dette programmet beskrives som TV Visjon Norges flaggskip, og det er et talkshow med gjester.

TV Visjon Norge har en kristen profil, og ifølge Wikipedia finansieres driften først og fremst gjennom gaveinntekter fra seerne. Hovedprogrammet Studio Direkte sendes hver kveld klokken 20:00, og en stor del av programmet blir brukt til å verve nye støttepartnere, samt samle inn penger til nyanskaffelser og drift av TV-selskapet.

Den kristne TV-kanalen er kontroversiell, og har blant annet fått mye kritikk for både pengeinnsamlinger og påstander om at Gud ville beskytte mennesker mot koronaviruset.

Ekteparet holdt seg imidlertid unna pengeinnsamling. I første del av innslaget fortalte de om Haramsøya, hva vindkraften vil gjøre med den og andre steder i landet, hva de har gjort for å kjempe i mot vindkraften, og hvorfor de mener det er feil av Norge å satse på vindkraft.

- Haramsøya er en vakker naturperle. Der har de begynt å bygge åtte vindturbiner, sier Hans Petter Thue i programmet.

Han og kona Kari kom så med en rekke argumenter mot vindkraften. Det inkluderte blant annet kjente påstander om at:

  • Konsesjonsreglene er brutt
  • Vindkraften ødelegger naturen
  • Vindkraften truer 24 rødlistede fuglearter på Haramsøy
  • Vindturbiner avgir epoxy og glassfiber som går ned i grunnvannet
  • Vindturbiner produserer nesten ikke strøm
  • Pengene går til skatteparadiser

Han viste også til at han har regnet på kostnadene og de mulige inntektene over de 25 årene vindturbinene forventes å leve, og med det som utgangspunkt hevder han at vindkraftanleggene i praksis er tapsprosjekter.

Med dagens strømpriser taper produsenten penger

Hans Petter Thue

- Med dagens strømpriser taper produsenten penger, sier Thue.

Det pågår for tiden et internt oppgjør i vindkraftmotstandernes organisasjon Motvind, der styret og generalsekretæren er i konflikt med hverandre. Hans Petter Thue holdt seg unna det i innslaget, og istedenfor å fronte en motstandsorganisasjon nøyde han seg med å si at det var mange som gjorde en god innsats.

- Det er mange organisasjoner som jobber veldig sterkt, sier Thue.

Han var også påpasselig med å fremheve at tonen var god på Haramsøya selv om ikke alle var motstandere av vindkraft.

- Det er litt splid. Noen er for og noen er mot, men de fleste er mot, sier Thue i innslaget.

Litt senere i innslaget snakker ekteparet om sin tro, og så deltar de i bønn for TV-seere som har sendt inn håndskrevne brev til TV-kanalen.

Se programmet lenger opp i artikkelen. Innslaget med Kari og Hans Petter Thue starter etter 53:40 minutter, og varer i 33:19 minutter. Innslaget kan også sees på hjemmesiden til TV Visjon Norge.