Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vindenergi burde vokse raskt med tanke på all interessen for klimaforandringene

WindEurope mener vindkraftutbyggingen ikke går fort nok, men trekker frem Norge som en av de som vokser mest på vindkraft.

Publisert

Vindkraft har på kort tid fra å være en bejublet fornybar teknologi til å bli et av det norske samfunnets mest opphissede stridstemaer. Samtidig har landbasert vindkraft gå fra å være en subsidert energiform til å være lønnsom i seg selv uten subsidier.

Det ville normalt ført til en kraftig akselerert utvikling, og en rask utbygging. Det kan fortsatt skje, men i Norge ser det ikke slik ut nå mens alle nye konsesjonssøknader er satt på vent i påvente av at NVE's forslag til nasjonal ramme for vindkraft har vært ute på høring.

Samtidig er ikke dette noe unikt for Norge. I sin nye rapport Wind Energy Outlook to 2023 skriver interesseorganisasjonen WindEurope at utbyggingen i Europa ikke går så raskt som den burde.

Vindenergi burde vokse raskt med tanke på all interessen for klimaforandringene, samt det faktum at vind er den billigste formen for ny energiproduksjon

Giles Dickson

- Vindenergi burde vokse raskt med tanke på all interessen for klimaforandringene, samt det faktum at vind er den billigste formen for ny energiproduksjon, sier Giles Dickson, administrerende direktør i WindEurope.

I rapporten skriver WindEurope at Europas vindkraftkapasitet burde økt med 88 GW opp til 277 GW innen 2033, men at det fort kan ende med at det bare blir installert 67 nye GW med vindkraft som følge av manglende ambisjoner og tung konsesjonsprosesser.

De tror også at potensialet er på hele 112 GW med ny vindkraft over de neste 5 årene. På årlig basis betyr det at det er et spenn på mellom 13 og 22 GW med ny vindkraft hvert år frem til 2023, avhengig av ambisjoner og gjennomføringsevne.

Selv om det kan fremstå som at det har stoppet helt opp i Norge, er ikke det tilfelle. Faktisk er Norge et av landene som fremheves med en positiv utvikling av den europeiske vindkraftforeningen.

De andre to landene hvor utviklingen fremheves som positiv er Spania og Sverige. Samtidig installerer Tyskland mindre i landbasert vindkraft i år enn det de tidligere har gjort, og WindEurope er bekymret for fremtidsutsiktene.

WindEurope CEO Giles Dickson said: “Wind energy should be growing rapidly when you consider all the interest in climate change plus the fact the wind is the cheapest from of new power energy production.

- Det har blitt vanskeligere å sikre tillatelser til nye vindkraftparker i mange land. Mange strømnett og energimarkeder fungerer heller ikke helt som de burde, og mange myndigheter har enkelt sagt ikke bestemt seg helt for hvor mye vind de vil ha og hvordan de skal få bygd det ut, sier Dickson.

Han påpeker at det heller ikke bare er snakk om klimamålene.

- Vindindustrien har over 300.000 ansatte i Europa, men har tapt 35.000 jobber i Tyskland alene over de siste fire årene som følge av politiske utfordringer, sier Dickson.

Her kan du laste ned og lese rapporten.