Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vi trenger litt myteknusing

Oppfordret vindkraftaktørene til å kommunisere mer forståelig for folk flest.

Publisert Sist oppdatert

Lene Westgaard-Halle er stortingsrepresentant for Høyre, og en av politikerne som aktivt har engasert seg i spørsmålet om vindkraft med en pro-vindkraft tilnærming. Hun var tilstede da vindkraftforeningen Norwea presenterte en rapport om vindkraften som har blitt utarbeidet av konsulentselskapet Thema på Mesh i Oslo fredag 21. juni.

I denne rapporten kommer det blant annet frem at:

  • Prisen pr. MW har falt fra 15 millioner i 209 til 7-8 millioner i 2019
  • Utbyggingen av vindkraft skaper 2 årsverk og 2,2 millioner kroner i verdiskaping for hver utbygde MW
  • 20 prosent av prosjektkostnadene går til lokale aktører, 11 prosent til regionale aktører og 11 prosent til nasjonale aktører i Norge
  • Vindkraften presser strømprisen ned med mellom 11 og 13 øre/kWh sammenlignet med null utbygging av vindkraft
  • Hver TWh som brukes i kraftkrevende industri bidrar til 1150 arbeidsplasser

- Jeg har danske foreldre og er litt over gjennomsnittlig begeistret for vindkraft, sier Westgaard-Halle.

Hun gjør et poeng ut av at det interessante med rapporten ikke er hva som står der, men at den er med på å fremme vesentlige faktaopplysninger i en debatt som hun mener i alt for stor grad styres av følelser.

- Vi trenger litt myteknusing, sier Westgaard-Halle.

Her trekker hun flere eksempler på det hun mener er feilinformasjon som mange drar frem i den opphetede debatten om vindkraft. Det går for eksempel på påstandene om at Norge har nok kraft for fremtiden uten vindkraft, at vi bare kan oppgradere vannkraften og at vi kan flytte vindturbinene ut til havs.

Thema-rapporten viser at det ikke stemmer.

Når det gjelder havvind påpeker hun at de allerede nå møter de samme argumentene til havs som til lands.

- Folk har bare sagt det for å bli kvitt ting på land. Det er et vikarierende argument, sier Westgaard-Halle.

Tilsvarende er det også et stort problem å diskutere utenlandskabler med følelsesladde nordmenn som føler at det er å selge ut det norske arvesølvet.

- Vi eksporterer fisk, det synes alle er kjempeflott, vi eksporterer landbruksproduker og vi eksporterer fossil energI og alle synes det er topp. Når vi skal eksportere ren energi er plutselig folk i mot, sier Westgaard-Halle.

Westgaard-Halle påpeker at Norge i veldig stor grad henter sine eksportinntekter fra nettopp energi, og at det må være en god ting at vi også kan tjene gode penger på å selge ren energi.

I det hele tatt opplever hun det som utfordrende å nå frem i den norske energidebatten, og det kan selvsagt henge sammen med at det er en komplisert og tildels uoversiktlig næring der det er mange forskjellige elementer som henger tett sammen i et stort og komplisert system. dermed blir mye av bransjens kommunikasjon preget av fagspråk og tall som kanskje er vanskelig for folk flest å forstå, og dermed også å akseptere.

- Vi trenger at bransjen kommuniserer enklere, sier Westgaard-Halle.

Hun mener det er fint med tall som bransjen har god kontroll på og som de er glade i å kommunisere ut, men at det ikke skal mye til før folk flest faller av.

- Normale folk vet ikke hva TWh er, sier Westgaard-Halle.

For ordens skyld er 1 TWh 1 milliard kWh. Det vil si at 1 TWh med strøm tilsvarer strømforbruket til omtrent 50.000 norske husholdninger.

Her kan du laste ned og lese rapporten.