Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vi har etter min mening gjort et grundig arbeid

Olje- og energiministeren mener det aldri handlet om å vinne eller tape.

Publisert

På NVE-konferansen Energidagene som arrangeres torsdag og fredag denne uken slapp olje- og energiminister nyheten om at regjeringen velger å skrinlegge Nasjonal ramme for vindkraft.

Det tolkes som en stor seier for vindkraftmotstanderne, men det er tilsynelatende ikke snakk om å stoppe opp. Freiberg fortalte da også at departementet fortsetter å lese gjennom alle høringsuttalelsene som kom inn for å ta de med som en del av grunnlag for hvordan vindkraftpolitikken skal utarbeides for tiden fremover.

Når vi får en prat med ministeren etter foredraget spør derfor enerWE om vindkraftmotstanderne har oppnådd en pyrrhosseier, altså en seier som koster mer enn den smaker, når de nå har klart å stanse Nasjonal ramme for vindkraft.

- Nei. Vi har etter min mening gjort et grundig arbeid. Vi har sendt det ut på høring og vi har invitert til debatt. Vi har spurt om meninger. Det har vi så definitivt fått, og da håper at man ikke er misfornøyd med at man blir lyttet til, sier Freiberg.

Han legger til at dette aldri har handlet om å vinne eller tape.

Dette handler om å ha et system der vi kan bygge ut ny lønnsom kraft der vi har behov for det, der vi ivaretar naturverdier og andre ting på en bærekraftig måte

Kjell-Børge Freiberg

- Dette handler om å ha et system der vi kan bygge ut ny lønnsom kraft der vi har behov for det, der vi ivaretar naturverdier og andre ting på en bærekraftig måte, sier Freiberg.

Han er også klar på at han tror det blir mer vindkraftutbygging på land i Norge i fremtiden selv om kartet som NVE utarbeidet nå legges bort.

Nasjonal ramme for vindkraft var ikke den eneste store vindkraftsaken som er ute på høring denne høsten. Regjeringen har også en åpen høring om ny forskrift for havenergiloven og åpning av to eller tre felt for utbygging av flytende og/eller bunnfast havvind.

Energiministeren tror imidlertid ikke at kritikken og motstanden mot Nasjonal ramme vil smitte over på havvind-høringen.

- Nei, dette handler ikke om havvind, sier Freiberg.

Han mener at den går sin gang, og peker på at selv om man har trukket noen erfaringer fra hvordan det gikk med Nasjonal ramme for vindkraft på land, så følger de i utgangspunktet samme prinsipp for høringen.

Vi peker på noen områder til havs, og så gjør vi akkurat det samme: vi spør.

Kjell-Børge Freiberg

- Vi peker på noen områder til havs, og så gjør vi akkurat det samme: vi spør.Vi spør blant annet om et område skal åpnes, og så spør vi om innspill til to andre områder vi foreslår å åpne, sier Freiberg til enerWE.

Han har på ingen måte mistet troen på åpne høringer selv om det resulterte i at Nasjonal ramme for vindkraft endte opp med å skrinlegges.

- Det er andre brukere av havet så det å få inn hva som er utfordringene og hva som er mulig, det er en del av de demokratiske beslutningsprosessene som jeg mener er viktig, sier Freiberg.