Tina Bru satser på bred og langsiktig forankring av nye vindkraftkonsesjoner

- Man trenger en bred forankring av politikken også for forutsigbarheten av dette i årene fremover.

Publisert Sist oppdatert

- Regjeringen legger i dag frem en stortingsmelding med historiske innstramminger og forbedringer i konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land, sa olje- og energiminister Tina Bru da hun i dag la frem den nye stortingsmeldingen om endring av konsesjonsprosessen for vindkraft på land.

Men selv om hun lovte historiske innstramminger, var hun likevel klar på at det fortsatt blir mer vindkraft.

Jeg mener vindkraft vil være viktig for Norge på lang sikt

Tina Bru

- Jeg mener vindkraft vil være viktig for Norge på lang sikt, sier Bru.

Stortingsmeldingen er på 86 sider, og det gjøres endringer i alle prosessleddene.

På pressekonferansen dro Bru frem en oversiktsliste med disse endringene:

 • Bedre lokal og regional forankring
 • Egen regionvis behandling
 • Skjerpet tidsløp med flere og strengere frister
 • Mulighet for tidlig avslag for vindkraftverk
 • Bedre koordinering av produksjon og nett
 • Bedre utredninger, Fylkesmannen skal delta
 • Bedre konsekvensutredninger
 • Sterkere vekt på miljø f.eks om terrenginngrep
 • Krav om makshøyde på turbiner
 • Strengere krav til minsteavstand fra turbinene
 • Bedre involvering av reindriften
 • Styrket tilsyn ved bygging og drift
 • Tydeligere vilkår om nedlegging
 • Nye krav til eiere om kompetanse og tilstedeværelse under bygging
 • Videreutvikling av kunnskapsgrunnlag – bedre samarbeid mellom statlige etater
 • Bedre informasjon til alle involverte
 • Vurdere lokal kompensasjon

Bru gjorde det også klart at denne stortingsmeldingen ikke berører allerede gitte konsesjoner.

- Gitte konsesjoner ligger fast. Dette er politikk for fremtiden, sier Bru.

Da enerWE snakket med olje- og energiministeren etter pressekonferansen spurte vi om hun forventet at det ville bli mulig å samle en bred enighet om forslagene i stortingsmeldingen når den skal behandles i Stortinget til høsten.

Alle partiene på Stortinget bærer et felles ansvar for den politikken som har ført oss dit vi er i dag

Tina Bru

- Jeg skal være forsiktig med å spå stortinget, men alle partiene på Stortinget bærer et felles ansvar for den politikken som har ført oss dit vi er i dag, sier Bru til enerWE.

Hun erkjenner at det er flere enkeltpolitikere og også hele partier som nå markerer mye motstand mot vindkraft, men hun påpeker samtidig at det i arbeidet med stortingsmeldingen har blitt lyttet til motstanderne og hun mener at de kommer med mange av endringene som folk har etterspurt.

- Jeg har god tro på at vi skal få en god debatt og prosess. Man trenger en bred forankring av politikken også for forutsigbarheten av dette i årene fremover, sier Bru.

Samtidig påpeker hun at denne stortingsmeldingen er en involvering som går utover det hun, departementet og regjeringen var forpliktet til å gjøre.

- Mye av dette er strengt tatt ting vi kunne løst selv gjennom å endre politikken gjennom forskriftene, men det har vært viktig for meg å ha en demokratisk debatt om dette i Stortinget, sier Bru til enerWE.

Her kan du laste ned og lese Stortingsmeldingen om endringene i konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land.