Tina Bru gir ikke Andmyran vindkraftverk utsatt frist

- Dette vindkraftverket inngår i et omfattende og påvist verdifullt myrområde.

Publisert

Olje- og energidepartementet skriver i en pressemelding at de i dag har omgjort NVEs vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid for Andmyran vindkraftverk.

NVE ga i 2006 Andmyran Vindpark AS konsesjon til å bygge og drive Andmyran vindkraftverk med en installert effekt på 160 MW. Olje- og energidepartementet opprettholdt vedtaket i 2010.

Andmyran Vind søkte om å endre den fastsatte fristen i konsesjonen for idriftsettelse fra 31. desember 2020 til 31. desember 2021, og om å forlenge konsesjonstiden fra 31. desember 2045 til 31. desember 2051.

Dette fikk de nei til av olje- og energiministeren.

- Dette vindkraftverket inngår i et omfattende og påvist verdifullt myrområde. Etter at konsesjon ble gitt helt tilbake i 2006/2010 foreligger det ny og oppdatert kunnskap om myr og dens betydning for klimaet, sier Bru.

Olje- og energiministeren er klar på at dette var utslagsgivende for beslutningen.

Jeg legger vekt på den betydelige endringen som har skjedd i vektleggingen av nedbygging av myr både i Norge og internasjonalt siden den opprinnelige konsesjonen ble gitt

Tina Bru

- Jeg legger vekt på den betydelige endringen som har skjedd i vektleggingen av nedbygging av myr både i Norge og internasjonalt siden den opprinnelige konsesjonen ble gitt. Dette hensynet har vært avgjørende i vurderingen om det skulle gis utsettelse av fristen i denne spesielle vindkraftsaken, sier Bru.