Slik blåser vinden fra time til time

Norges totale vindkraftproduksjon svingte fra kun 9 MWh til hele 2.013 MWh per time i fjor.

Publisert

Det bygges for tiden ut mye vindkraft i Norge, og vindkraftproduksjonen står for en stadig større andel av den samlede norske strømproduksjonen.

Vannkraften dominerer fortsatt med en andel på over 90 prosent, men vindkraften var senest i september oppe i en markedsandel på hele 7,1 prosent, ifølge SSB.

Samtidig er det stor forskjell i produksjonen fra vannkraft og vindkraft. Omtrent tre fjerdedeler av den norske vannkraften er magasinert, og det betyr at vannkraftverkene kan skru produksjonen opp og ned etter behov. Det kan ikke vannkraftverkene uten magasiner, men de produserer likevel ganske jevnt ettersom vannet renner noenlunde jevnt.

Slik er det ikke med vindkraften. De produserer strøm når det blåser, og det kan fort skifte. I det norske strømmarkedet kjøpes og selges strømmen på timesbasis, og det kan være store variasjoner i vindforholdene fra time til time. Noe av dette håndteres ved at en vindkraftpark består av mange turbiner som kan gi litt forskjellig strømproduksjon avhengig av de lokale vindforholdene, men de interne variasjonene vil ikke være så veldig store.

Forskjellene i vindforholdene kan være litt større når det er større avstander mellom vindkraftparkene, og det kan bidra til å jevne ut produksjonen. Samtidig kan vindforholdene være relativt like på tvers av relativt store avstander, og det gjør i såfall at produksjonstoppene og -bunnene kan bli ganske store selv på tvers av hele Norges totale vindkraftproduksjon.

For å undersøke hvor store forskjeller det er snakk om, samt for å finne ut hvor fort det faktisk kan svinge, har enerWE tatt en titt på produksjonshistorikken til norsk vindkraft. Den ligger tilgjengelig hos NVE, og vi har sett nærmere på vindkraftproduksjonen i 2019.

Norges vindkraftproduksjon fra time til time gjennom 2019.
Norges vindkraftproduksjon fra time til time gjennom 2019.

På årsbasis er det vanskelig å se hvor mye det til enhver tid produseres, men tallene viser at den totale norske vindkraftproduksjonen er veldig variabel fra time til time.

14. oktober 2019 klokken 12:00 er den totale norske vindkraftproduksjonen helte nede i 9 MWh. Det er så nært null det omtrent er mulig å komme.

4. desember 2019 klokken 21:00 er den på fjorårets høyeste nivå. Da ble det produsert 2.013 MWh på en enkelttime. Det vil si 2,0 GWh.

For å se hvor fort det kan gå fra liten til stor produksjon av strøm fra vindkraft, må vi zoome litt inn. Vindkraftproduksjonen i fjor var på sitt høyeste i desember i fjor, og når vi ser på tallene for den enkeltmåneden blir det veldig tydelig at det er snakk om store variasjoner fra time til time.

Vindkraftproduksjonen fra time til time i desember 2019 viser at det svinger fort - selv på tvers av alle norske vindkraftparker.
Vindkraftproduksjonen fra time til time i desember 2019 viser at det svinger fort - selv på tvers av alle norske vindkraftparker.

Vi ser for eksempel at det den 10. desember 2019 klokken 04:00 om natten kun ble produsert 258,6 MWh. Seks timer før, klokken 20:00 ble det produsert 1372,4 MWh, og åtte timer etterpå ble det produsert 1455,1 MWh med strøm. Det døgnet svingte den totale norske vindkraftproduksjonen fra 258,6 på det minste, til 1.838,2 MWh på det meste.

Slike variasjoner skaper store utfordringer for strømnettet. Det er fordi strømmen er en vare som må produseres og brukes samtidig. Hvis ikke kommer strømnettet i ubalanse, og da får vi strømbrudd.

Samtidig er Norge ekstra godt rustet til å håndtere slike variasjoner som følge av den regulerbare vannkraften. Det gjør at strømnettet tåler relativt store variasjoner i vindkraftens strømproduksjon.