I dag presenterte klimaminister Sveinung Rotevatn (til v) og olje- og energiminister Tina Bru.
I dag presenterte klimaminister Sveinung Rotevatn (til v) og olje- og energiminister Tina Bru.

Regjeringen vil ta mer hensyn til naboer i vindkraftsaker

Regjeringen la frem vindkraftmelding i dag.

Publisert Sist oppdatert

Fakta om forslag i ny Stortingsmelding om vindkraft på land

 • Bedre lokal og regional forankring
 • Egen regionvis behandling
 • Skjerpet tidsløp med flere og strengere frister
 • Mulighet for tidlig avslag for vindkraftverk
 • Bedre koordinering av produksjon og nett
 • Bedre utredninger, Fylkesmannen skal delta
 • Bedre konsekvensutredninger
 • Sterkere vekt på miljø f.eks. om terrenginngrep
 • Krav om makshøyde på turbiner
 • Strengere krav til minsteavstand fra turbinene
 • Bedre involvering av reindriften
 • Styrket tilsyn ved bygging og drift
 • Tydeligere vilkår om nedlegging
 • Nye krav til eiere om kompetanse og tilstedeværelse under bygging
 • Videreutvikling av kunnskapsgrunnlag, bedre samarbeid mellom statlige etater
 • Bedre informasjon til alle involverte
 • Vurdere lokal kompensasjon

(Kilde: regjeringen.no)

Saken er oppdatert.

Regjeringen varsler at det vil bli lagt mer vekt på hva naboene mener i nye vindkraftsaker, heter det i en stortingsmelding.

Blant annet ønsker myndighetene å endre minsteavstanden til bebyggelse. Avstanden skal være fire ganger turbinhøyden eller minimum 800 meter.

Dessuten skal støy dokumenteres grundig.

- En styrket lokal forankring der kommunene får en større rolle i konsesjonsbehandlingen er viktig framover, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Bakteppet for stortingsmeldingen er at NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land ble stanset i fjor høst. Regjeringen ønsker ikke å gå videre med de utpekte områdene. Kunnskapsgrunnlaget fra den rapporten skal derimot brukes i konsesjonsbehandling av nye søknader.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) understreker viktigheten av en balanse mellom tilgang på fornybar kraft og miljøhensyn.

- Det er viktig for både klima og naturmangfold at vi tar vare på økosystemene våre. Derfor endrer og strammer vi nå inn konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land og legger større vekt på natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø, sier Rotevatn.

(©NTB)