Leder for Stortingets Energi- og mijøkomité, Ketil Kjenseth fra Venstre. Foto: Venstre
Leder for Stortingets Energi- og mijøkomité, Ketil Kjenseth fra Venstre. Foto: Venstre

- Oppleves som bingoregime

Leder for Energi- og miljøkomiteen mener konsesjonsregimet for vindkraft ikke fungerer.

Publisert   Sist oppdatert

I går ble det klart at regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft. Til enerWE sier leder for Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Venstres Ketil Kjenseth, at det fremdeles er behov for å skape gode og klare rammer for vindkraften.

Vi trenger å sikre vertskommuner forutsigbarhet, slik at de vet hva de sier ja eller nei til

Ketil Kjenseth

- Motstanden mot nasjonal ramme for vindkraft har fått oppmerksomhet rundt den frustrasjonen og avmakten folk føler i områder der vindmølleparker bygges ut. Primært tror jeg dette er et uttrykk for at konsesjonsregimet ikke fungerer bra slik det er nå. Vi trenger å sikre vertskommuner forutsigbarhet, slik at de vet hva de sier ja eller nei til. I dag har vi sett at prosjektene endres dramatisk fra konsesjon er gitt til utbygging skjer. Dette oppleves som et bingoregime, sier Kjenseth til enerWE.

Han mener at dette også kan knyttes til det han kaller «det uheldige konsesjonsregimet» som den rødgrønne regjeringen etterlot seg.

- Konsesjonstildelinger må avgrenses både i omfang - både flateareal og høyde - og ikke minst varighet. De største konfliktene rundt vindkraft er knyttet til konsesjoner som er gitt av forrige regjering, for rundt ti år siden. Anleggene bygges ut først nå, og prosjektene har endret seg dramatisk. Slik kan vi ikke ha det, sier han.

- Skal ikke gå på bekostning av sårbar natur

Kjenseth tar også til orde for å verne sårbar natur, og mener kunnskapsgrunnlaget som er gjort i forbindelse med NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft, er verdifullt.

- Det angir områder som ikke er egnet til utbygging, primært på grunn av hensyn til sårbar natur og samiske interesser. Venstre vil fortsatt arbeide for at vindkraft ikke går bekostning av sårbar natur, naturmangfold og naturopplevelser, sier Kjenseth.

Han synes vertskommuners interesser bør styrkes.

Kommunene må få en større forutsigbarhet, som klargjør hvilke inntekter og utgifter hvert prosjekt vil føre til, hvilke inngrep de medfører og hvordan kommunenes natur kan vernes

Ketil KJenseth

- Kommunene må få en større forutsigbarhet, som klargjør hvilke inntekter og utgifter hvert prosjekt vil føre til, hvilke inngrep de medfører og hvordan kommunenes natur kan vernes. Det må også sikres at vertskommunene får en større andel av inntektene for vindkraften. Dette kan ikke være betinget at kommunenes evne til forhandlinger med profesjonelle utbyggere, avslutter han.