Når må vindkraft-motstanderne klage for å få gjennomslag?

Vi spurte olje- og energidepartementet hvem som kan klage, og hva som blir annerledes med de nye konsesjonsreglene.

Publisert Sist oppdatert

Det bygges for tiden mye vindkraft, og det har satt følelsene i sving. Mange er kritiske til utbyggingen, og protesterer for å få stanset pågående prosjekter.

Det er imidlertid vanskelig å få stanset et prosjekt som nærmer seg ferdigstillelse, og en eventuell tilbaketrekning av tildelte konsesjoner ville skapt store utfordringer hvis det blir gjort etter at avtaler er inngått og investeringene er gjort.

Samtidig har den massive motstanden ført til at myndighetene har bestemt seg for å stramme inn på konsesjonsreglene, og forslagene ble lagt frem i en egen stortingsmelding fredag 19. juni. Da var imidlertid olje- og energiminister Tina Bru klar på at det dreide seg om fremtidige konsesjoner, ikke de som allerede er gitt.

Gitte konsesjoner ligger fast

Tina Bru

- Gitte konsesjoner ligger fast. Dette er politikk for fremtiden, sa Bru da hun la frem stortingsmeldingen.

Etter å ha studert stortingsmeldingen og forslagene til nye konsesjonsregler tok enerWE kontakt med olje- og depertementet for å høre når vindkraftmotstandere må klage for å ha en realistisk sjanse til å få gjennomslag.

Klager som går på spørsmålet om det bør eller ikke bør gis konsesjon til et konkret vindkraftverk, må rettes mot NVEs konsesjonsvedtak og innen klagefristen som normalt er tre uker

Peder Qvale

- Klage i forvaltningsrettslig forstand må rettes mot et nylig fattet vedtak. Klager som går på spørsmålet om det bør eller ikke bør gis konsesjon til et konkret vindkraftverk, må rettes mot NVEs konsesjonsvedtak og innen klagefristen som normalt er tre uker, svarer Qvale.

Det betyr at vindkraftmotstandere må være tidlig på banen hvis de skal ha håp om å nå frem. Når konsesjonen først er gitt, er det veldig vanskelig å nå frem. For selv om det er flere runder med saksbehandling, er ikke de rundene åpne for omkamper.

- Det kan også klages på etterfølgende godkjenninger av detaljplaner for utbyggingen, men temaet i disse sakene er ikke hvorvidt vindkraften skal etableres, men detaljer i utbyggingsløsningen, svarer kommunikasjonsrådgiver Peder Qvale i olje- og energidepartementet.

I stortingsmeldingen oppgis det at kommunene, fylkene, statlige etater, fylkesmannen og Sametinget har såkalt innsigelsesrett. Det betyr likevel ikke at det kun er de som kan klage på vedtak.

Alle som har såkalt rettslig klageinteresse, kan klage

Peder Qvale

- Alle som har såkalt rettslig klageinteresse, kan klage. Dette omfatter interesseorganisasjoner, kommuner og fylker, grunn- og rettighetshavere og andre med en viss tilknytning til saken, svarer Qvale.

Dette var forøvrig et poeng som Motvind vant frem på i sitt søksmål for å stanse utbyggingen av vindkraftverket på Vardafjell. For selv om dommen i seg selv var en brutal kalddusj for Motvind, slo dommen samtidig fast at vindkraftmotstandernes organisasjon var i sin rett til å gå til søksmål.

Forøvrig har departementet full anledning til å overstyre NVE uavhengig av hvem det er som klager eller leverer innsigelse.

- Både ved klage og innsigelse kan departementet prøve alle sider av saken, og gjøre de endringer det finner nødvendig, svarer Qvale.

Stortingsmeldingen med de foreslåtte endringene av konsesjonssystemet for vindkraft på land er utarbeidet for å komme vindkraftmotstanderne i møte, og for å få på plass raskere, ryddigere og mer avgrensede konsesjoner.

På spørsmål fra enerWE om det er gjort endringer som vil påvirke når vindkraftmotstanderne kan få gjennomslag, er svaret nei. Forskjellen ligger innvendinger vil bli mer vektlagt enn tidligere.

Klagesaker følger forvaltningslovens system, og dette vil være det samme

Peder Qvale

- Klagesaker følger forvaltningslovens system, og dette vil være det samme. Men i stortingsmeldingen er det skissert en sterkere vektlegging av enkelte viktige hensyn ved konsesjonsbehandling av vindkraft, noe som kan tilsi at det ved vurderingen av enkeltsaker blir noe vanskeligere å få konsesjon, svarer Qvale.

OPPDATERT: I artikkelen skrev vi først at den midlertidige forføyningen gjaldt Haramsøya. Det er feil, og artikkelen er nå oppdatert med at kjennelsen gjaldt Vardafjell.