Motvind tapte mot Vardafjellet Vindkraft, og må betale over 1,3 millioner

Vindkraftmotstanderne fikk ikke gehør for sitt syn, og må betale statens og vindkraftutbyggernes saksomkostninger.

Publisert Sist oppdatert

Vindkraft er et kontroveriselt tema i Norge for tiden, og det pågår for tiden en rekke demonstrasjoner mot vindkraftprosjektene som er gitt konsesjon og som er under utbygging.

Et av vindkraftprosjektene som det har vært mye fokus på i det siste, er Vardafjellet Vindkraftverk i Sandnes kommune.

Vindkraftmotstandernes organisasjon Motvind gikk til Jæren Tingrett med begjæring om midlertidig forføyning for å få stanset oppføringen av vindturbinene som skal utgjøre Vardafjellet vindkraftverk.

Saken ble ført fra 11. til 15 mai, men kjennelsen ble først lagt frem i dag. Den er på hele 61 sider, og kan lastes ned her.

I kjennelsen gjøres det rede for sakskomplekset, og Motvind Norge's krav om å midlertidig stanse anleggsarbeidet.

Det nådde imidlertid ikke frem. Kjennelsen konkluderer med at Motvinds begjæring om midlertidig forføyning for å stanse byggingen ikke tas til følge, og pålegger også vindkraftmostanderne å betale saksomkostningene for Vardafjellet Vindkraft og staten. De er på henholdsvis 1.273.795 og 93.139 kroner. Tilsammen utgjør det 1.366.934 kroner, og Motvind's egne advokatutgifter kommer i tillegg.

Saksomkostningene er uten avkortning, og i tråd med det som har blitt fremlagt av staten og vindkraftverkets advokater. Dommeren gjør det klart at det er på sin plass.

Retten legger vekt på at det er ført få bevis fra Motvind Norge

- Retten legger også vekt på at det er ført få bevis fra Motvind Norge. Foreningen har i stor grad basert saken på høringsinstansers innlegg i forvaltningssaken, og i mindre grad spisset saken juridisk for ren domstolsprøving av de sentrale forvaltningsvedtakene. Det har vært utfordrende å få brakt på det rene påstandsgrunnlagene, skriver dommer Espen Skjerven i kjennelsen.

Vindkraftutbyggernes organisasjon, Norwea, er godt fornøyd med kjennelsen.

Dagens klare og tydelige kjennelse danner en viktig presedens

Øyvind Isachsenn

- Dagens klare og tydelige kjennelse danner en viktig presedens, ikke bare for vindkraftutbyggere, men for alle næringslivsaktører i Norge. Hvis slike forføyninger skulle vinne frem, ville det skapt stor usikkerhet om hva slags rammevilkår man egentlig opererer under. Når Norge skal bygge nye arbeidsplasser med ren fornybar kraft er det helt avgjørende at vi også tiltrekker oss investeringer, sier Øyvind Isachsen, administrerende direktør i Norwea.

Han viser til at Motvind har varslet flere lignende søksmål mot andre norske vindkraftverk, og mener at kjennelsen er viktig for investeringssikkerheten til både norske og utenlandske investorer.

Motvind Norge skriver i en pressemelding at de vil studere kjennelsen nærmere før de gir noen kommentar.

Ledelsen i Motvind vil komme med nærmere kommentarer etter å ha gått gjennom den 60 sider lange kjennelsen

- Ledelsen i Motvind vil komme med nærmere kommentarer etter å ha gått gjennom den 60 sider lange kjennelsen, skriver Motvind Norge.

Her kan du laste ned og lese kjennelsen fra Jæren tingrett.