Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Lager du en strek på et kart er det alltid noen som vil enten ut av det kartet eller inn i det

- Vi hadde ikke noen nasjonal ramme for vannkraft.

Publisert

På NVE's årlige konferanse Energidagene var det mange foredragere som i sine foredrag snakket om Nasjonal ramme for vindkraft. Det var et stort tema både fordi det var NVE som utarbeidet forslaget, og naturlig nok også fordi torsdagens store nyhet var at regjeringen valgte å skrinlegge planen som følge av stor motstand.

En av foredragsholderne var Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, og enerWE fikk en kort prat med ham før han gikk på scenen. Han var i sedvanlig stil klokkerklar i sin tale, og mente at det var uhensiktsmessig å utpeke 13 områder som velegnet for vindkraft på land i Norge.

- Lager du en strek på et kart er det alltid noen som vil enten ut av det kartet eller inn i det, sier Lier-Hansen til enerWE.

Han viste til at uansett om det var snakk om nasjonalparker, diskusjoner om ulv eller andre rovdyr, eller landvind, så vil et kart skape misforståelser.

Alle vil ut av den delen av kartet der det står at det skal legges tilrette for noe

Stein Lier-Hansen

- Alle vil ut av den delen av kartet der det står at det skal legges tilrette for noe, sier Lier-Hansen.

Han og Norsk Industri er klar på at industrien har ambisjoner om vekst, og at det vil føre til økt strømforbruk som igjen vil føre til behov for mer vindkraft.

Selv om de er for utbygging av vindkraft, er organisasjonen mest opptatt av at Norge må satse for fullt på havvind.

- Der er det mindre interessekonflikter, sier Lier-Hansen.

Når enerWE påpeker at det allerede har kommet motstand fra fiskerne, så er ikke Lier-Hansen så redd for at det vil bli et stort problem.

Vi hadde ikke noen nasjonal ramme for vannkraft. De prøvde å lage en nasjonal plan for det da jeg jobbet med det på 90-tallet. Det endte opp med en verneplan det og

Stein Lier-Hansen

- Det er kun dem, og dem håndterer vi, sier Lier-Hansen.

Han mener det er mye verre på land for der er det så mange interessenter som har innvendinger, enten det er hytteeiere, friluftsfolk eller andre.

Selv om Norsk Industri er positiv til vindkraft, er de på ingen måte lei seg for at Nasjonal ramme for vindkraft skrinlegges.

- Nasjonal ramme har vi ikke bruk for. Vi får behandle de søknadene som kommer etter vanlig god forvaltningsskikk, sier Lier-Hansen.

Han påpeker at det er slik det alltid har blitt gjort, og at det har fungert godt.

- Sånn har vi gjort det bestandig. Vi hadde ikke noen nasjonal ramme for vannkraft. De prøvde å lage en nasjonal plan for det da jeg jobbet med det på 90-tallet. Det endte opp med en verneplan det og, sier Lier-Hansen til enerWE.