Foto: NTNU
Foto: NTNU

Konsernsjef i TrønderEnergi:
- Flere politikere burde vært på banen sånn at debatten hadde blitt ført blant politikere og i det offentlige rom

Talsperson for aksjonsgruppa Nei til vindkraftverk på Frøya:
— Den politikken regjeringen fører i dag er katastrofal for både natur og klima.

Publisert Sist oppdatert

Ståle Gjersvold er konsernsjef i TrønderEnergi, og Hans Anton Grønskag er talsperson for aksjonsgruppa Nei til vindkraftverk på Frøya. De to står på hver sin side i konflikten om vindkraft på Frøya. Søndag møttes de to på klimatoppmøte Trøndelag. Det er første gang de to møtes til debatt.

Debattlederen gikk rett på sak, og spurte Ståle Gjersvold om hvorfor det er greit å ødelegge naturen for å bygge ut vindkraft.

Hvis vi skal lykkes i klimakampen, så må vi produsere mer fornybar energi

Ståle Gjersvold, Konsernsjef i TrønderEnergi

— Hvis vi skal lykkes i klimakampen, så må vi produsere mer fornybar energi, svarer konsernsjefen. På land så er det sol og vindkraft som er lønnsomt. For å få til omstillingen så må det være økonomisk bærekraftig.

Så understreker han at det også viktig å diskutere hvor store inngrep vi skal ha i Norge.

— Men det er en annen diskusjon.

Hans Anton Grønskag har siden 2002 kjempet mot vindkraftutbygging på Frøya. Han er sterkt uenig med Ståle Gjersvold.

Akkurat nå sprenger man bort leveområdet for fredede arter

Hans Anton Grønskag,
Talsperson for aksjonsgruppa Nei til vindkraftverk på Frøya

— Akkurat nå sprenger man bort leveområdet for fredede arter, forteller aksjonslederen. Midt i hekketiden. Man kan ikke anlegge en sti til naustet sitt for da blir man anmeldt, men så kommer det gravemaskiner på området like etterpå.

Fullsatt sal på klimatoppmøte Trøndelag <br>(Foto: NTNU)
Fullsatt sal på klimatoppmøte Trøndelag
(Foto: NTNU)

Ståle Gjersvold minner da forsamlingen om at et samlet storting den 2. januar 2012 vedtok at Norge skulle bygge ut ca 10 % mer fornybar energi.

— Dette er kanskje det viktigste klimavedtaket i Norge. Det tar 32 år å elektrifisere Norge, hvis vi fortsetter i samme tempo.

Han forklarer at spørsmålet da er hvordan man da skal nå dette målet.

— Det er ulike diskusjoner om hvor det passer å ha vindkraft, og på Frøya er det opplagt at der er det ikke alle som ønsker vindkraft.

Debattlederen spør Hans Anton Grønskag om hvordan han kan si nei til vindkraft når man må kvitte seg med fossil energi for å nå klimamålene.

— Ståle Gjersvold har tidligere sagt at han har fått et samfunnsoppdrag han skal oppfylle, sier Hans Anton Grønskag. Det er ikke snakk om et samfunnsoppdrag, men en bestilling.

Ståle Gjersvold er enig i at det er et stort dilemma mellom klima og naturvern, og han sier han forstår at det ikke er enkelt for politikerne.

— Men realiteten er at det var i 2013 den demokratiske prosessen var ferdig på Frøya. Det var da de tok stilling til om de skulle ha denne konsesjonen eller ikke, og det var det den ble gitt. Det er staten, stortinget, myndighetene og regjeringen som har ansvar for utviklingen av denne type samfunnsstruktur. Når de prosessene er ferdige er lokaldemokratiet ikke en del av prosessen. Så det er en utfordring at det går lang tid fra konsesjon blir gitt og bygging starter.

Hans Anton Grønskag tar til ordet, tydelig engasjert.

Forvaltingen er skreddersydd for en bestillingsregjering som har bestilt vindkraft. De har ikke bestilt hvordan vi best mulig skal komme frem til klimaløsninger for Norge.

Hans Anton Grønskag,
Talsperson for aksjonsgruppa Nei til vindkraftverk på Frøya

— Forvaltingen er skreddersydd for en bestillingsregjering som har bestilt vindkraft. De har ikke bestilt hvordan vi best mulig skal komme frem til klimaløsninger for Norge. Da hadde vi gått vannkraft. Da hadde man også gått til humanistiske fag for å se på reduksjon av forbruk. Alle her snakker jo om de teknologiske løsningene, men vi må over til et redusert forbruk. Ingen tror vi kan løse disse proiblemene vi står ovenfor uten av vi berører forbruk.

Nå minner TrønderEnergis konsernsjef salen om at 40 % av det norske innenlandsforbruket ikke er fornybart, og at verdens befolkning dobles i løpet av 50 år.

— Befolkningsveksten er lineær i forhold til energiforbruket. Så det er greit å snakke om tiltak som reduserer forbruk. Men det er helt usannsynlig å se for seg at man skal ha økonomisk vekst og samtidig redusere forbruket. Da vil vi få et helt annet samfunn, og da er det eventuelt annen politikk enn den politikken som storting og regjering fører i dag som må diskuteres.

Den politikken regjeringen fører i dag er katastrofal for både natur og klima.

Hans Anton Grønskag,
Talsperson for aksjonsgruppa Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag griper ordet.

— Her er vi helt enige. Det er ikke den politikken som føres i dag jeg snakker om. Den politikken regjeringen fører i dag er katastrofal for både natur og klima. FNs naturpanel sin uttalelse er knusende for klimapolitikken som er ført.

— Det finnes ikke noe parti på stortinget i dag som fører den politikken som Grønskag snakker om, skyter Ståle Gjersvold inn.

Debattlederen tar ordet og spør Ståle Gjersvold om hva han tenker om politikere som ikke har deltatt i debatten for å forsvare egne vedtak.

— Det er klart at dette er en krevende konflikt lokalt. Vi opplever at her burde flere politikere vært på banen sånn at debatten hadde blitt ført blant politikere og i det offentlige rom, og ikke på Facebooksider hvor politikerne kanskje ikke er tilstede i dag. Jeg har ikke sett så mye av den debatten som jeg gjerne skulle sett.

Debattklimaet i vindkraftkonflikten har vært hardt, og debattlederen spør Hans Anton Grønskag om de som har vært ledere i folkeaksjonen har gjort nok for å hindre sjikane og hets.

— Jeg vet ikke om vi kan snakke om sjikane og hets. Vi prøver å være en kanal og et rom å få snakke. Vi har folk på ytterste høyre og ytterste venstre. Mitt mål har vært at vi skal prøve å få alle sammen med. Vi skal være forsiktige med å begynne å stemple folk.

Debattlederen griper ordet og minner om at den andre siden av konflikten ofte blir stemplet som Quislinger.

— Det er mulig det har vært sånne ting. Men det har jo kommet frem at kapital kan okkupere et land på samme måte som vi har vært okkupert før. Men det er tatt ut av en sammenheng. Det er en profesjonell lobby som disse guttene sitter med. De går inn på Facebooksiden og plukker ut det de vil ha. De setter det sammen sånn at det passer, så kjører de det ut og sier at det er slik retorikken til folket er. Hvis de sier dette er retorikken til folket, da må man si at man også avskaller store deler befolkningen som ikke tilskrives demokratiske rettigheter.

Jeg registrerer at det også er kapital bak aksjonsgruppa

Ståle Gjersvold, Konsernsjef i TrønderEnergi

— Jeg registrerer at det også er kapital bak aksjonsgruppa, svarer Ståle Gjersvold og sikter til Laksemilliardær Gustav Witzøe som skal være med å støtte aksjonsgruppa økonomisk.

Så stiller Ståle Gjersvold et spørsmål direkte til Hans Anton Grønskag.

— Tror du at TrønderEnergi kan kjøpe Adresseavien, Fylkesmannen og regjeringen.

— Nei, men jeg tror det finnes nettverk som brukes, svarer Hans Anton Grønskag.

Dermed var debatten over, og det ble åpnet for spørsmål fra salen.

Klimatoppmøte Trøndelag ble arrangert av Adresseavisen, NTNU og vitenskapsfestivalen The Big Channel.