- Ikke bare skal vi være gode naboer i de årene vindkraftverkene våre står der, vi skal sørge for å rydde opp etter oss når tiden for nedleggelse kommer

Vindkraftforeningen Norwea mener det er helt feil at vindkraftparkene ikke rydder opp etter seg.

Publisert Sist oppdatert

Vindkraftforeningen Norwea har sett seg lei på påstander om at vindkraftverkene ikke har planer om å rydde opp etter seg den dagen et vindkraftverk skal legges ned. Dette har det blitt skrevet om i en artikkel i Aftenposten, samt hos NRK Trøndelag.

Nå har Norwea lagt ut en gjennomgang av det de mener er fakta i saken. På sin hjemmeside skriver de at det er et ufravikelig krav i konsesjonene at det skal stilles garantier for dette.

Det er imidlertid tre konsesjoner som ikke har dette kravet i sin konsesjon. De reguleres derfor av energilovsforskriften § 3-5d:

§3-5d. Nedleggelse og rydding av anlegg

Anlegg med konsesjon etter energiloven § 3-1 kan ikke nedlegges uten tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Hvis konsesjonæren ikke lenger vil drive anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes Norges vassdrags- og energidirektorat om nedleggelse.

Senest ett år før konsesjon utløper skal konsesjonæren søke Norges vassdrags- og energidirektorat om forlengelse av konsesjon eller skriftlig varsle om nedleggelse av elektriske anlegg.

Ved nedleggelse plikter den tidligere konsesjonæren å fjerne det nedlagte anlegg og så langt det er mulig føre landskapet tilbake til naturlig tilstand.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan sette frist for arbeidet og treffe bestemmelser med hensyn til tilbakeføringen.

Det er riktignok 2 turbiner på Utsira, tre turbiner og 17 turbiner på Kjøllefjord som faller utenfor reguleringen gjennom energilovsforskriften. De eies imidlertid av Statkraft, som igjen eies av Staten. Det er derfor liten grunn til at de vil bli slått konkurs, og således kan unndra seg fra opprydningsplikten sin.

Av de tre vindkraftparkene som ikke er omfattet av forpliktelser i konsesjonen, har to av de levert inn forslag til garantistillelse innen fristen satt av NVE.

- Det betyr at vi sitter igjen med ett eneste vindkraftverk som ikke har levert en slik garantistillelse. Vi forventer at den konsesjonæren det gjelder uten ugrunnet opphold sender en slik plan, og at denne går i nødvendig dialog med NVE. Konsesjonsvilkårene skal følges til punkt og prikke, uten unntak, skriver Norwea.

Her kan du lese hele Norwea's gjennomgang.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg har også svart på et skriftlig spørsmål i Stortinget om dette. Der bekrefter han det Norwea skriver:

- Blant anleggene med krav til garanti, er det ifølge NVE ett anlegg som ikke har levert forslag til garantistillelse innenfor fristen. Dette vil bli fulgt opp av NVE, skriver Freiberg.

Han legger til at NVE har prioritert tilsyn med bygging av vindkraftanlegg, og at NVE planlegger å øke omfanget av tilsyn med vindkraftanleggene.