– Havvind uten subsidier er mulig

– Med våre egne vindparker, vil vi kunne utvikle teknologien enda et hakk videre.

Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Nå har verdens første havvindpark uten subsidier sett dagen lys. Det forteller Sintef i en pressemelding.

Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbygginger av nye havvindparker hver sommer. Så langt har denne veksten basert seg på offentlige subsidier, men nå ser dette ut til å endre seg. Det tyske firmaet Ørsted (tidligere DONG Energy) fikk nylig tillatelse til å bygge tre offshore-vindprosjekter i Nordsjøen, som har en total kapasitet på 590 MW.

– Dette nullstøttebudet er et gjennombrudd for offshore vind. Vindprosjektene demonstrerer teknologiens massive vekstpotensial, som en hjørnestein i det økonomisk levedyktige skiftet til grønne energisystemer, sier konserndirektør og administrerende direktør for vindkraft i Ørsted, Samuel Leupold på firmaets egen nettside.

Temaet er ytterligere aktualisert gjennom at Stortinget nå åpner opp forutbygging av havvindparker også i Norge.

– Med våre egne vindparker, vil vi kunne utvikle teknologien enda et hakk videre og industrien får enda større muligheter til å vise seg fram som leverandør, sier John Olav Tande, sjefsforsker i SINTEF Energi.

Han får støtte fra NTNU.

– Dette gir store muligheter for næringsutvikling. Flytende havvindteknologi kommer fra olje- og gassnæringen. Store konstruksjoner som flyter i havet, er også noe som er svært relevant for havbruksnæringen. Dette samspillet kan gi nye muligheter for næringsvirksomhet for Norge i tida framover, sier Johan Hustad, direktør for NTNU Energi.

Nå skal temaet diskuteres under konferansen DeepWind i Trondheim. Der stiller ledere fra utviklere, operatører, leverandører og forskningsmiljøer for å se på hvordan det har blitt mulig og hvilke andre innovasjonsløp som kan bidra til å gjøre havvind lønnsomt uten subsidier.

  • Alexandra Bech Gjørv, adm. dir., SINTEF
  • Jørn Scharling Holm, Technology Partnerships Manager, Ørsted
  • Aidan Cronin, Chair ETIPwind
  • Hanne Wigum, Leder for fornybar teknologi, Statoil
  • Nils Røkke, Chair, European Energy Research Alliance (EERA).
  • Paneldebattmoderator er: Johan Hustad, direktør for NTNU Energi

EERA Deepwind er en årlig forskningskonferanse som gjennomføres 17.-19. januar i Trondheim. NTNU og SINTEF er vertskap for konferansen i samarbeid med European Energy Research Alliance (EERA).