Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Har Midt-Norge et kraftunderskudd?

— Jeg tror det er å ta for hardt i å kalle det et problem.

Publisert Sist oppdatert

Det blåser stiv kuling i debatten om landbasert vindkraft. Det er gode argumenter både for og imot landbasert vindkraft. Et argument for vindkraft er at Midt-Norge har kraftunderskudd. Men hva menes egentlig med dette?

Ole Løfsnes er fagsjef for Energi og klima i Norsk Industri. Vi tok en prat med han for å forstå mer.

— Det norske kraftmarkedet erdelt inn i fem budområder, forklarer han. Med Midt-Norge menes budområdet NO3. At det er et kraftunderskudd betyr i praksis at kraftproduksjonen i NO3 er lavere enn forbruket.

Han forklarer at det i Midt-Norge er mye industri, men at det ikke er så altfor mye vannkraft.

— NO3 må derfor importere kraft fra omkringliggende norske budområder, og fra Sverige. I enkelte tilfeller er forbruket i NO3 såpass mye høyere enn produksjonen pluss importkapasiteten at dyrere anlegg i NO3, som ellers ikke ville blitt brukt, må tas i bruk. Da blir prisen i NO3 høyere enn i resten av Norge. Prisforskjellen var ganske markant i perioden 2006-2009. Det er mindre og færre forskjeller i dag, riktignok med noen unntak.

Ole Løfsnes presiserer at kraftunderskudd er et teoretisk begrep. Han forklarer at det alltid er nok kraft i nettet, men at det enkelte ganger er dyrere å dekke behovet i Midt-Norge enn andre steder i Norge.

— Jeg tror det er å ta for hardt i å kalle det et problem. Industrien kjøper vanligvis kraft gjennom bilaterale avtaler og i terminmarkeder der det finnes sikringsinstrument mot prisvariasjoner mellom budområder. Men det handles også en del kraft på spot, og det er i snitt dyrere å være i Midt-Norge enn andre steder, så det er tidvis en irritasjon.

Når enerWE spør Ole Løfsnes om han kan si at industrien "lider" av dette, så svarer han avkreftene.

— Av samme grunn som over så klarer jeg ikke helt å bruke begrepet "lider". Men det kan være negativt for konkurranseutsatte bedrifter med svært knappe marginer, både de med konkurranse fra utlandet og internt i Norge. Spesielt for den industrien som kjøper kraft i spotmarkedet, altså den "mellomstore" industrien.

Han forklarer at både nettbegrensninger og høyere forbruk enn produksjon gir kraftunderskuddet.

— Underskuddet forsvinner ved flere linjer inn i området. Ørskog-Sogndal er en del av løsningen. Men igjen, husk at kraftunderskudd er et teoretisk begrep.

Avslutningsvis forklarer han at den vindkraften som bygges nå pluss den som er konsesjonsgitt vil gjøre NO3 til et overskuddsområde.

— Da blir det plutselig bedre å være industri der.