Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

Etterhvert som offshore vind klarer å jobbe seg nedover kostnadskurven så blir det et reelt alternativ

Konsernsjef i SINTEF: - Jeg jobbet mye med onshore vind tidligere, blant annet på Frøya, der det var den allminnelige oppfatningen av at dette var veldig bra.

I 2014 startet nedturen i olje- og gassbransjen. Den rammet også SINTEF, forteller konsernsjef Alexandra Bech Gjørv til enerWE under Eksportkonferansen denne uken.

- Det betydde store omstillinger for oss, forteller hun til enerWE. Vi har måttet nedbemanne omtrent 20 % i de mest oljerelaterte virksomhetene vi har. Men det betydde også at vi fikk kraftig stimulans til å tenke nytt omkring hva vi gjør med oljeindustrien, blant annet på lavutslipp og digital innovasjon.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og forskningskonsernet SINTEF har også inngått samarbeid om å opprette et nytt felles forskningssenter på havvind.

- SINTEF har jobbet med jobbet med offshore vind veldig lenge. I 2005 testet vi Hywind på Marintek. Vi hadde et åtte års stort forskningsprogram med stor suksess hvor vi hadde mange innovasjoner som kom ut. Nå har vi inngått et samarbeid med DTU hvor de er gode på det som handler om det å produsere energien, og så er vi gode på det som handler om å få det til å holde seg på plass, godt forankret ute i havet, og det å gjøre den operasjonen mye billigere.

Jeg tror Enova er rigget til å hjelpe både store og små virksomheter med både store og små sprang.

Alexandra Bech Gjørv,
konsernsjef, SINTEF

Equinor er avhengige av 2,5 milliarder kroner fra Enova for å gjennomføre utbygging av offshore vind på Hywind Tampen. Til sammenlikning tildelte Enova i 2018 2,1 milliarder i støtte til 987 nye energi- og klimatiltak. Det er ventet en stor debatt om hvorvidt Enova bør tildele midler til Equinor for teknologiutvikling tilknyttet deres olje- og gassfelt, eller om midlene bør tildeles andre andre aktører og tiltak.

Vi spør konsernsjefen om hvor viktig hun mener det er for norsk industri å bygge opp et hjemmemarked for offshore vind der man kan trene før man gå ut i global konkurranse.

- Det er kjempeviktig. Enova bygger deler også ut store potter til for eksempel Hydro og Yara for store industrielle sprang. Jeg tror at det å ta inn offshore vind på olje- og gassplattformer er en av de mulighetene vi har for å kunne gjøre industrien utslippsfri i produksjonsleddet. Jeg tror Enova er rigget til å hjelpe både store og små virksomheter med både store og små sprang.

Vi står midt i en fornybarrevolusjon, men også en fornybarkonflikt med tanke på utbygging av vindparker.

Jeg jobbet mye med onshore vind tidligere, blant annet på Frøya, der det var den allminnelige oppfatningen av at dette var veldig bra. Nå har det snudd seg.

Alexandra Bech Gjørv,
konsernsjef, SINTEF

- Det er veldig interessant. Jeg jobbet mye med onshore vind tidligere, blant annet på Frøya, der det var den allminnelige oppfatningen av at dette var veldig bra. Nå har det snudd seg. Vi vil se at det blir mer kamp om arealer og interesser på land, og etterhvert som offshore vind klarer å jobbe seg nedover kostnadskurven så blir det et reelt alternativ. Samtidig så ser vi mange steder som onshore vind ikke er i konflikt med det som ellers skjer, og det gir ringvirkninger i form av arbeidsplasser og andre effekter. Så jeg håper det legger seg og at man ikke blir kategorisk imot, fordi vi har en utfordring med at vi må løse klimaproblemet.