Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

EL og IT Forbundet sier ja til vindkraft, men nei til nasjonal ramme

Så langt har 745 levert høringsuttalelse om nasjonal ramme for vindkraft.

Publisert

1. april i år la NVE frem sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Den inneholder en stor kunnskapsinnsamling og et forslag til 13 områder i Norge der NVE mener at det er fornuftig å legge tilrette for utbygging av vindkraft på land i Norge.

Forslaget har skapt stort engasjement, og allerede i begynnelsen av september var det kommet inn 553 høringsforslag på tross av at fristen ikke er før 1. oktober.

Nå har også EL og IT Forbundet skrevet sitt høringssvar til nasjonal rammeplan for vindkraft.

- Vi mener at nasjonal rammeplan for vindkraft på land ikke bør legges fram i sin nåværende form, skriver EL og IT Forbundet.

De begrunner sitt syn med at landbasert vindkraft er en nødvendig del av Norges fremtid som fremtidig energinasjon, men skriver samtidig at de mener den nasjonale rammen for vindkraft mangler en ordentlig analyse av fremtidig kraftbehov.

I en pressemelding oppsummerer de standpunktet sitt slik:

  1. Vårt utgangspunkt er at landbasert vind er en del av framtida til energinasjonen Norge. Landbasert vind, sammen med flere typer fornybar energi, trengs for å kutte klimagassutslippene og for å sikre og utvikle arbeidsplasser i industrien. Samtidig har landbasert vind konsekvenser for naturen som det må tas hensyn til. EL og IT Forbundet mener at de beste prosjektene må realiseres, mens de prosjektene hvor inngrepet i naturen ikke kan forsvares må avvises.
  2. NVEs utkast er et grundig arbeid, men har to vesentlige mangler: Planen bør inneholde en analyse av framtidig kraftbehov og et bedre kunnskapsgrunnlag om verdier som berøres ved utbygging.

EL og IT Forbundet trekker spesielt frem poenget med den manglende analysen av fremtidig kraftbehov. I dag har Norge stort sett kraftoverskudd, selv om vi helt frem til i forrige uke faktisk hadde importert mer strøm enn vi eksporterte hittil i år. I snitt har vi siden 1960-tallet hatt eksportoverskudd i fem av 6 år.

Samtidig står Norge overfor en større elektrifiseringsprosess der stadig mer skal flyttes over fra fossile energikilder til elektrisitet. Det gjelder for eksempel elbiler, elbusser, elferger og etterhvert også elfly. Dette vil føre til økt strømetterspørsel som må dekkes opp på et vis. Noe kan håndteres gjennom energieffektivisering, samt oppgradering av eksisterende vannkraft, men totaletterspørselen vil likevel bli såpass stor at det trolig må bygges ut mer kraft i Norge for å opprettholde strømoverskuddet i Norge.

EL og IT Forbundet har lagt ut hele sitt høringssvar på sin hjemmeside.

Det har nå kommet inn 745 høringssvar, og det er fortsatt nesten to uker igjen til fristen.

Her kan du lese alle høringssvarene som har kommet inn så langt.