Klokka som er montert i vindparken Høg-Jæren i Rogaland, er 15 meter lang og fire meter høy. Den teller ned til 2030, som er året da Norge skal ha halvert sine klimautslipp.
Klokka som er montert i vindparken Høg-Jæren i Rogaland, er 15 meter lang og fire meter høy. Den teller ned til 2030, som er året da Norge skal ha halvert sine klimautslipp.

- Dette er ikke en vindkraftkampanje, men en klimakampanje

Vindkraftaktør har reist en 15 meter lang klokke på Jæren som teller ned til 2030.

Publisert Sist oppdatert

Vindkraft-aktøren Norsk Vind ønsker mer fokus på fordelene ved vindkraft og hvordan denne energiformen kan stå for en stor del av utslippskuttene som Norge har forpliktet seg til å gjennomføre.

I den forbindelse har de fått laget og montert en 15 meter lang og fire meter bred klokke som teller ned til 2030 - året når vi skal ha halvert våre utslipp. Til enerWE sier talsperson for kampanjen, Espen Borgir Christophersen at dette er noe de gjør for å vise hvor dårlig tid vi har for å gjennomføre kuttene.

Espen Borgir Christophersen i Norsk Vind.
Espen Borgir Christophersen i Norsk Vind.

Han forteller at debattklimaet rundt vindkraft har vært såpass tøft at det til tider har vært vanskelig å komme til orde.

- Vi har slitt med å få presentert fakta - vi blir ofte beskyldt for å lyve, og da opplever vi at fakta har druknet i debatten. Da tenkte vi på hvordan vi kan bidra inn i vindkraftdebatten, og har valgt et tiltak som på en måte spiller på følelser, men som også er basert på fakta. Hvis folk blir redd for klimaendringene, har vi gjort noe riktig. Vi bør være bekymret, for energiskiftet går for sakte.

Klokka er satt opp i vindkraftparken Høg-Jæren på Jæren i Rogaland.

- FN at vi har dårlig tid, derfor har vi valgt å sette opp en klokke. Vi har plassert klokka akkurat der for å vise at at vi må ta naturen i bruk for å nå klimamålene. Dette er en kampanje som støtter alle de menneskene som er utålmodige - ikke en kampanje som er et svar til vindkraftmotstanderne, forteller han.

Vi har slitt med å få presentert fakta - vi blir ofte beskyldt for å lyve

Espen Borgir Christophersen

Han fortsetter;

- Dette er ikke en vindkraftkampanje, men en klimakampanje. Budskapet er at klimakrisen er en energikrise - fordi vi skal legge ned og fjerne produksjonen av fossil energi og erstatte dette med ren energi. Av ren energi er det vindkraft sammen med sol som skal erstatte den fossile produksjonen, forteller Christophersen.

- Men dere er jo en kommersiell aktør, og har en åpenbar egeninteresse i å få i gang mer vindkraftutbygging. Gjør dere dette fordi dere bekymret for at midlertidig stans i produksjonen kan ta tid?

Her fra monteringen av den gigantiske klokken.
Her fra monteringen av den gigantiske klokken.

- Ja, vi er en privat utbygger, og selvfølgelig opptatt av at våre prosjekter er lønnsomme. Vi er også opptatt av at ikke utbyggingen stanser, men det tror vi ikke at det gjør. Dette handler ikke om at vi skal teppebombe landet med vindkraft, men det er en rekke områder som er veldig godt egnet for vindkraft og en rekke områder som ikke er egnet, svarer han.

- Bør legge til rette for mer fornybar energi

Siden vindkraft er et komplisert sakskompleks med mange hensyn som skal tas, gjør at myndighetene må holde stø kurs, mener han.

Norge med sitt ressurs- og velstandsnivå bør legge til rette for langt mer fornybar energi i tiden fremover.

Espen Borgir Christophersen

- Hvis klimakrisen var enkel å løse, ville dette vært løst for lenge siden. Det er mange samfunnsinteresser som møtes i vindkraftsaken, så både politikere og forvaltningen må holde tungen rett i munnen. Norge med sitt ressurs- og velstandsnivå bør legge til rette for langt mer fornybar energi i tiden fremover, mener han.

Og da er det vindkraft man i hovedsak bør satse på, mener han.

- Vi lanserer ikke vindkraft som det eneste tiltaket, men som et av de viktigste. Frem til nå har hovedargumentene mot vindkraft vært at det ikke har vært lønnsomt og at det ikke funker. Nå er det lønnsomt og funker også. Da er det meningsløst å stanse utbyggingen av vindkraft på land. Det er viktig å ikke miste momentumet vi har nå, synes Christophersen.