Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

— Det skal bli fint å tenke på noe annet enn vindkraft, skrive om noe annet enn vindkraft og snakke om noe annet enn vindkraft

Lene Dahlø Skarsvåg:— Men vi har ikke tenkt til å gi oss. Den tanken har aldri slått meg.

Publisert Sist oppdatert

Den 19. april i år publiserte enerWE en kommentar med tittel Heltene på Frøya. Det var undertegnede som hadde skrevet kommentaren, der jeg kommuniserte at jeg generelt er positiv til utbygging av vindkraft på land.

Kommentaren skapte umiddelbart stort engasjement på sosiale medier. Lene Dahlø Skarsvåg i Aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya reagerte på at også undertegnde var med på å spre Naziplakaten gjennom kommentaren, og derfor skrev hun et åpent brev som enerWE også publiserte.

Dette var første gang jeg hadde kontakt med Lene Dahlø Skarsvåg, men det ble ikke den siste. Ved flere anledninger har jeg nå intervjuet Lene Dahlø Skarsvåg i forbindelse med at vi har skrevet om vindkraftutbyggingen på Frøya. Men jeg har aldri før møtt noen i aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya, og jeg innrømmer at jeg er spent når jeg sitter på en kafe i Oslo og venter.

Og det viser seg at mannen som kom litt tidligere og som satte seg på nabobordet er Per Ole Sandvik. Han er også med i aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya. De er begge i Oslo for å holde et innlegg på et lunsjmøte hos analysebyrået Meltwater som omhandler medienes dekning av vindkraftsaken på Frøya. Lene Dahlø Skarsvåg ankommer, og vi setter oss ned ved samme bord. Jeg setter båndopptakeren på RECORD.

Jeg innleder med å understreke at jeg denne gangen ikke ønsker et intervju der vi argumenterer for og imot vindkraft. Jeg ønsker et intervju der våre lesere får muligheten til å bli litt bedre kjent med noen av de som hver dag kjemper en kamp mot vindkraft på Frøya, og for noe de tror på.

Per Ole og jeg har vært engasjert i vindkraft siden 2004

Lene Dahlø Skarsvåg

— Dette er ikke en kamp vi startet med i år. Det var da vi forstod konsekvensene vindkraft ville få for naturen på Frøya at vi begynte å engasjere oss. Per Ole og jeg har vært engasjert i vindkraft siden 2004, forklarer Lene Dahlø Skarsvåg.

Per Ole Sandvik tilføyer at det er samme argumentasjon imot vindkraft de hadde dengang, som de har nå.

— Ja, de negative konsekvensene av vindkraft er de samme, sier han.

De to har tatt turen til Oslo fordi de håper at deres foredrag skal kunne bidra til at mediene lytter litt mer til hva de som bor på Frøya har å si i vindkraftsaken.

— På ett vis kjenner vi oss igjen i media, sier Lene Dahlø Skarsvåg. Men problemet er at vi aldri blir sitert på sak. Vi blir aldri sitert på hvorfor vi gjør dette.

Hun trekker frem eksempelet om at mediene beskrev strikkende bestemødre som satt ved byggeplassen og gråt. Og at de beskrev aksjonister som smurte avføring på andleggsmaskiner i Nessadalen, noe som i ettertid viste seg ikke å være korrekt.

Strikkende bestemødre og tårer er kjempeviktig, for det er mye av det, sier Lene Dahlø Skarsvåg. Det er fint at dette også blir belyst. Men hver gang vi prøver å få inn sak blir vi kuttet tvert.

Lene Dahlø Skarsvåg

— Strikkende bestemødre og tårer er kjempeviktig, for det er mye av det, sier Lene Dahlø Skarsvåg. Det er fint at dette også blir belyst. Men hver gang vi prøver å få inn sak blir vi kuttet tvert. Selv om vi forklarer sak til en journalist så blir det ikke sitert i avisa. Det er først og fremst følelser som avisene er opptatt av.

Per Ole Sandvik er enig.

— Det samme med naziplakaten som spredde seg i en rasende fart i media og sosiale medier. Den plakaten har ikke noe med oss å gjøre. Men det er slike ting mediene elsker å skrive om.

Lene Dahlø Skarsvåg sier med et hjertesukk at det er vanskelig å slippe til i Oslopressen.

— Alle innenfor Ring 3 ønsker jo å ha synse og å ha en mening om det som skjer på Frøya. Da er det et paradoks at vi som bor på Frøya knapt får komme til ordet i rikspressen.

Uten sosiale medier ville ikke vindkraftsaken ikke fått så mye oppmerksomhet som den har fått. Samtidig er sosiale medier umulig å kontrollere .

— Ja, vi ser jo at det er mange som har meninger om vindkraftsaken på Frøya. For oss som aksjonsgruppe er det litt utfordrende, fordi det er jo ikke alt som skrives på sosiale medier av motstandere mot vindkraft som vi stiller oss bak. Ofte kan debattklimaet bli langt mer aggressivt enn det vi ønsker, og ofte er det slik at de som er mest aggressive på sosiale medier ei heller bor på Frøya. Men vi kan jo ikke kneble noen heller. På sosiale medier er jo alle individer som har rett til å si det de mener.

De to aksjonistene er enige om at kampen mot vindkraft på Frøya er altoppslukende.

— Det går ut over alt, sier Lene Dahlø Skarsvåg med et bekymret uttrykk i ansiktet. Vår yngste datter har lært seg å vaske klær selv den siste måneden, for å si det sånn. Jeg er veldig mye borte. Det er klart kampen mot vindkraft går på bekostning av familie.

Per Ove Sandvik forteller at han gleder seg til dette blir ferdig.

— Men det blir kanskje aldri ferdig, sier han. Kanskje må vi holde på i 25 år til. Vi ser et mål, men det blir lenger og lenger unna.

Men det blir kanskje aldri ferdig, sier han. Kanskje må vi holde på i 25 år til. Vi ser et mål, men det blir lenger og lenger unna.

Per Ole Sandvik

— Men vi skal ikke holde på i 25 år, sier Lene Dahlø Skarsvåg oppmuntrende og smiler til Per Ole Sandvik.

Så forteller hun at også hun gleder seg til at kampen mot vindkraft på Frøya en dag tar slutt.

Det skal bli fint å tenke på noe annet enn vindkraft, skrive om noe annet enn vindkraft og snakke om noe annet enn vindkraft

Lene Dahlø Skarsvåg

— Det skal bli fint å tenke på noe annet enn vindkraft, skrive om noe annet enn vindkraft og snakke om noe annet enn vindkraft, sier hun. Vi bruker hver ledige stund til å jobbe med vindkraftsaken. Både med det miljømessige, lokale konsekvenser og støy for naboer. Det med vindturbiner på Frøya er noe det ikke går an å snu ryggen til. Vi kommer jo også til å se turbinene uansett hvor på Frøya du er.

Det finnes argumenter både for og imot utbygging av landbasert vindkraft. Jeg spør de to aksjonistene om de av og til tenker over argumentene om at verden og Norge må produsere så mye fornybar energi som mulig, for å skyve fossil energi ut av energimiksen.

— Nei, vi trenger ikke landbasert vindkraft, sier Lene Dahlø Skarsvåg. I 2004 var jeg ikke imot all vindkraft. Jeg mente at det måtte bygges på plasser der det fikk minst mulig konsekvenser. Men jo mer jeg leser, jo sikrere blir jeg. Uberørt natur er mangelvare.

Per Ole Sandvik setter fra seg kaffekoppen før han sier med tydelig stemme.

Du skal ikke ofre natur for energi. Til slutt har vi ikke mer natur igjen.

Per Ole Sandvik

— Du skal ikke ofre natur for energi. Til slutt har vi ikke mer natur igjen.

Både Per Ole Sandvik og Lene Dahlø Skarsvåg mener det derimot er viktig å tenke over forbruket sitt.

— Her er ungdom flinkere enn det vi litt eldre er, mener Per Ole Sandvik. Her har vi noe å lære av ungdommen.

— Og så tror jeg samfunnet vårt tar oss dit, sier Lene Dahlø Skarsvåg. Det forskes hele tiden. Nye bygg bruker mindre energi enn eldre bygg. Ny teknologi vil kunne bidra til at vi bruker mindre energi. Nettopp derfor er det dumt å bygge ned uberørt natur nå.

Det er harde fronter i vindkraftkonflikten. Jeg spør de to aksjonistene om hvordan konflikten påvirker lokalsamfunnet.

Det er jo TrønderEnergi som kommer når strømmen er borte, når det blåser ute og når vi andre sitter inne og fyrer med talglys. Når det er skikkelig uvær er TrønderEnergi oppe i linjene og er heltene våre.

Lene Dahlø Skarsvåg

— Det er jo TrønderEnergi som kommer når strømmen er borte, når det blåser ute og når vi andre sitter inne og fyrer med talglys. Når det er skikkelig uvær er TrønderEnergi oppe i linjene og er heltene våre, sier Lene Dahlø Skarsvåg.

Hun sier at de ikke har noen utfordringer med å omgås ansatte i TrønderEnergi privat.

— De gjør en kjempejobb. Derfor er det synd at vindkraftsaken nå har skadet omdømmet deres. For det er så mange bra og flinke folk i TrønderEnergi. Jeg er ikke like imponert over ledelsen i TrønderEnergi, for å si det mildt.

De to forteller at konflikten på Frøya både har skapt mer samhold, men at den også har skapt splid i lokalsamfunnet.

— JA-siden på Frøya har i det siste våknet opp. Her har JA-siden gått rundt og tatt bilder av gårdseiendommene til folk, forteller de to. De har tatt bilder av plastsøppel, og det har blitt laget video som har blitt sendt rundt på sosiale medier. Dette skaper selvfølgelig konflikter i lokalsamfunnet.

Samtidig understreker de to at konflikten har skapt et enormt samhold på Frøya.

— Ja, i motstandsarbeidet så har vi også fått flere venner. Det har forsterket samholdet og omtanken for hverandre, sier Lene Dahlø Skarsvåg.

I april i år vedtok kommunestyret i Frøya at dispensasjonen de ga til utbygging i 2016, ikke lenger var gyldig. Dette vedtaket klaget Trønderenergi inn for Fylkesmannen, som 10. mai avgjorde at kommunens vedtak ikke var gyldig.

I slutten av mai ble Byggingen av vindkraftverk på Frøya midlertidig stanset etter pålegg fra Kommunaldepartementet, som skulle gjennomgå Fylkesmannens behandling av saken.

— Det følte vi som en seier, forteller Per Ole Sandvik. Det var en fantastisk opptur for oss alle .

Dermed ble nedturen ekstra bratt da det i starten av juni ble klart at kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke overstyrer fylkesmannens vedtak. Da var det nok en gang åpent for at TrønderEnergi kunne fortsette utbyggingen av vindkraftverket i Frøya.

— Det var en tung dag, forteller Lene Dahlø Skarsvåg. Det blir mange oppturer og mange nedturer. Men vi har ikke tenkt til å gi oss. Den tanken har aldri slått meg.

Per Ole Sandvik presenterer på lunsjmøte.<br>Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Per Ole Sandvik presenterer på lunsjmøte.
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

Vi kikker alle på klokken og ser at vi må avslutte det som etterhvert har utviklet seg til å bli en veldig hyggelig kafeprat. Vi skal snart opp på scenen for å holde foredrag og kjøre debatt der også Bengt Eidem som er kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi skal delta.

Vi er alle enige om at selv om det er steile fronter mellom TrønderEnergi og Aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya, så er det viktig å møtes for å diskutere.