Foto: Natur og ungdom / Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Natur og ungdom / Anders Lie Brenna, enerWE

- Det løser ingen problemer å droppe den nasjonale ramma for vindkraft

- Vi trenger fornybar energi for å løse klimakrisa, men den må plasseres på de riktige områdene.

Torsdag fortalte statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg at regjeringen skrinlegger Nasjonal ramme for vindkraft.

Natur og Ungdom skriver i en pressemelding at det er å feige ut.

Det løser ingen problemer å droppe den nasjonale ramma for vindkraft. Den burde heller forbedres enn skrotes

Gaute Eiterjord

- Her feiger Erna Solberg ut. Det løser ingen problemer å droppe den nasjonale ramma for vindkraft. Den burde heller forbedres enn skrotes, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord.

Et formål med rammen var å fastslå de områdene i Norge som er best egnet for utbygging, og de som ikke er det.

- Med dagens konsesjonssystem er det fritt fram i hele landet for utbygging. Det hadde vært veldig nyttig å få en samla ramme som så vindkraftutbygging i Norge under ett, så man både kunne tatt hensyn til behov for ny fornybar energi og tatt vare på natur. Nå risikerer vi at dagens system med stykkevis og delt utbygging fortsetter. Det taper naturen på, sier Eiterjord.

Natur og Ungdom er positive til noe mer vindkraftutbygging på land for å elektrifisere samfunnet. Samtidig mener organisasjonen at vindkraft må plasseres der det vil ramme minst mulig verdifull natur eller næringer som reindrift.

Vi trenger fornybar energi for å løse klimakrisa, men den må plasseres på de riktige områdene.

Gaute Eiterjord

- Vi trenger fornybar energi for å løse klimakrisa, men den må plasseres på de riktige områdene. Det er utrolig synd at regjeringen bare vil droppe den krevende, men nødvendige jobben, det er å få på plass en god nasjonal ramme, sier Eiterjord.

Som miljøorganisasjon må Natur og Ungdom balansere mellom hensynet til naturen og hensynet til klima. Disse henger naturlig sammen, men blir ofte satt opp mot hverandre i spørsmålet om vindkraft.

- Dagens konsesjonsprosess tar ikke nok hensyn til natur, stiller ikke strenge nok krav til kartlegging av sårbare arter og samiske interesser blir ikke vektlagt nok. Som et minstekrav forventer vi nå at konsesjonsprosessene blir bedre, og har store forventninger til at olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg vil lytte mer til miljøfaglige innspill, sier Eiterjord.