Foto: Chul Christian Aamodt
Foto: Chul Christian Aamodt

- Det er prinsipielt viktig for norsk næringsliv å ha forutsigbarhet om investering når beslutninger er fattet på rettslig og demokratisk måte

Mot to stemmer vedtok kommunestyret på Frøya torsdag stans av den planlagte vindkraftutbyggingen i Trøndelagskommunen.

Publisert Sist oppdatert

Mot to stemmer vedtok kommunestyret på Frøya torsdag stans av den planlagte vindkraftutbyggingen i Trøndelagskommunen.

Knut Kroeplien er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Energi Norge. Han forteller til enerWE at det er grunn til bekymring for situasjonen som har oppstått.

- Vi skal ha forståelse for gode prosesser og at vi skal avveie hensynet til natur og miljø opp mot utbygging av fornybar energi. Men det er prinsipielt viktig for norsk næringsliv å ha forutsigbarhet om investering når beslutninger er fattet på rettslig og demokratisk måte. Det vi ser på Frøya er dessverre at man går tilbake på tidligere vedtak og skaper usikkerhet rundt investeringene.

Han understreker at dette ikke er noe som er spesielt for fornybarnæringen.

- Det er heller ikke bra for andre næringer i Norge som er avhengig av tillit, slik som industri, olje- og gass og akvakulturnæringen.