Foto: Norsk hyttelag
Foto: Norsk hyttelag

– Det er ikke vi, men Tyskland som trenger mer kraft, og det er god plass til å bygge ut vindkraft lokalt i Tyskland

Norsk Hyttelag vil ikke ha vindkraftparker på land.

Det pågår en opphetet debatt om utbygging av vindkraft i Norge, og den nasjonale rammen for vindkraft er ute på høring.

En av de mange som er negative til å bygge ut vindkraft på land er Norsk Hyttelag. I en pressemelding går de hardt ut mot byggingen og den nasjonale rammen for vindkraft.

- 11 namdalskommuner er i følge NVE godt egnet for utbygging av vindkraft. Vi finner ikke en eneste en. Det sier generalsekretær i Norsk Hyttelag, Audun Bringsvor.

Hyttelaget påpeker at de mener det er positivt med et grønt skifte, og annerkjenner at det skaper lokale arbeidsplasser, men mener at det ikke er verdt det hvis det gjøres uopprettelig skade på naturen.

– Det er ikke vi, men Tyskland som trenger mer kraft, og det er god plass til å bygge ut vindkraft lokalt i Tyskland, sier Audun Bringsvor.

Bringsvor og Norsk Hyttelag mener at Tyskland har et bedre lovverk som beskytter den tyske naturen bedre enn det den norske lovgivningen gjør.

– De fleste er vel enige i at norsk natur er minst like verdifull som den tyske. Da kan vi ikke rasere vår unike natur, bare fordi lovverket er mangelfullt, sier Bringsvor.

Bringsvor og medlemmene i hytteorganisasjonen mener vindkraft har mye for seg, men at det bør satses på havvind istedenfor.

– Vi har enorme arealer som kan nyttes til vindkraftutbygging – offshore. Det finnes store områder som er ute av syne, ute av sinn, og langt unna både fiskefelt og skipsleder. Dette vil skape enda flere arbeidsplasser i den maritime klyngen i Norge. Dette vil være en velkommen utfordring for både verftsindustri, leverandører og rederier, sier Bringsvor.