Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Det er ikke et problem å ha for mye fornybar energi

- Landegrenser er streker på et kart, og de strekene kan krysses med ledninger. Vi kan eksportere.

Publisert

Marius Holm, lederen av miljøorganisasjonen ZERO var tilstede på NVE-konferansen Energidagene som arrangeres torsdag og fredag denne uken. Der holdt han en presentasjon hvor han innledet med spørsmålet: Kan det bli for lite kraft?

Bakgrunnen for det er den pågående diskusjonen om utbyggingen av vindkraft på land, og den nå skrinlagte Nasjonal ramme for vindkraft. Mange har argumentert med at Norge er en energinasjon med strømoverskudd, og at vi derfor ikke trenger mer strøm.

Det er i og for seg korrekt i dag. Siden 1960-tallet har Norge i snitt hatt kraftoverskudd i 5 av 6 år. Samtidig pågår det en elektrifisering av det norske samfunnet der energikrevende transport og industri er i gang med en overgang fra å bruke fossile energikilder, til å gå over på elektrisitet. Da må den norske strømproduksjonen øke hvis Norge ikke skal bli en nasjon som bruker utenlandskablene til primært å importere strøm.

Det er ikke et utenkelig scenario at vindkraftmotstanderne vinner samtidig som kraftskatteutvalget får gjennomslag

Marius Holm

- Det er ikke et utenkelig scenario at vindkraftmotstanderne vinner samtidig som kraftskatteutvalget får gjennomslag, sier Holm.

Hvis det blir bygget ut mye mindre vindkraft enn forventet samtidig som skatteregimet for vannkraften gjør det ulønnsomt å oppgradere mer enn det som er absolutt nødvendig av vannkraftverk vil det isåfall kunne bremse elektrifiseringen av Norge .

- Målet med klimapolitikken er at forbruket av strøm øker for å erstatte fossile energikilder, sier Holm.

Han og ZERO er optimister, og de tror elektrifiseringen vil gå fort. Han trekker frem elektriske varebiler som eksempel på det.

- Når man først begynner med elektrisk varetransport kan det gå fortere enn med personbilene. De kan dra nytte av personbilens utvikling, og det er mye bedre å elektrifisere en lastebil fordi de kjører mye mer og har mye kortere levetid. Når de først skiftes ut tar det kortere tid før alle er skiftet ut, sier Holm.

Han viser til at en varebil typisk byttes ut etter mellom 5 og 7 år, mens en personbil typisk blir 15 til 17 år før den leveres til bilopphuggeren.

Han tror heller ikke at leveranser blir et problem fordi produsentene har en tendens til å snu seg fort når de får store ordrer på mange lastebiler i slengen.

- De kommer til å skifte og det kommer til å gå svært fort, sier Holm.

Han trekker også frem at utviklingen kan fremskyndes hvis f.eks. byene begynner å innføre forbud mot leveranser med diesel.

Etter å ha gjennomgått en serie med eksempler på løsninger som er underveis, og som vil kreve mer elektrifisering, gjør Holm et poeng ut av at det blir feil å se seg blind på at vi ikke trenger mer strøm akkurat nå. Han ser heller ikke noe problem i at Norge eventuelt bygger ut mer strømproduksjon enn det vi trenger selv.

- Det er ikke et problem å ha for mye fornybar energi. Landegrenser er streker på et kart, og de strekene kan krysses med ledninger. Vi kan eksportere, sier Holm.

Eksport av strøm produsert fra fornybare energikilder som vannkraft og vindkraft vil generere inntekter for Norge samtidig som det også vil fortrenge bruken av kull og gass i Europa.

Nå har Nasjonal ramme for vindkraft blitt skrinlagt, og pausen i behandlinger av nye konsesjonssøknader er ikke opphevet.

Jeg antar at kunnskapsgrunnlaget som er samlet inn ikke skal ligge i en skuff

Marius Holm

ZERO og Holm mener det er viktig å få på plass en god konsesjonsprosess og en skattemodell der det blir tatt hensyn til både naturen og vertskommunene. De håper og tror at vindkraftutbyggingen ikke stopper opp sammen med den nasjonale rammen.

- Jeg antar at kunnskapsgrunnlaget som er samlet inn ikke skal ligge i en skuff, sier Holm.