- Den store trusselen mot natur i Norge og andre land er ikke fornybar energi

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn påpeker at klimakrisen og naturkrisen henger tett sammen.

Publisert Sist oppdatert

Fredag i forrige uke la regjeringen frem stortingsmelding 28 om Vindkraft på land, og forslagene til hvordan konsesjonsbehandlingen for vindkraft skal endres.

Vindkraftdebatten er svært betent, og mye av konflikten dreier seg om hvordan utbyggingen av vindkraften påvirker naturen i form av inngrep. Dette har skapt en konflikt mellom natur og klima, og det var en problemstilling miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn tok opp i sin tale i forbindelse med fremlegging av stortingsmeldingen.

- Dette er ikke motsetninger. Tvert imot. Klimakrisen og naturkrisen henger tett sammen. Vi kan ikke fikse den ene uten å fikse den andre, sier Rotevatn.

Etter presentasjonen fikk enerWE en prat med Rotevatn, og vi benyttet anledningen til å spørre om vindkraften fører til økt skepsis til klimaendringene og tiltakene som iverksettes for å nå klimamålene.

Fornybar energi krever areal, det gjør vannkraft, det gjør solkraft, og det gjør vindkraft

Sveinung Rotevatn

- Dette bør ikke være så vanskelig egentlig. Fornybar energi krever areal, det gjør vannkraft, det gjør solkraft, og det gjør vindkraft, sier Rotevatn.

Han tror ikke at vindkraften fører til mer fiendtlige holdninger til klimapolitikk.

- Den store trusselen mot natur i Norge og andre land er ikke fornybar energi. Det er viktig med fornybar energi for å bekjempe klimaendringene, sier Rotevatn.

Han legger til at det i disse spørsmålene er viktige avveininger som må tas, og at det vil føre til beslutninger som kan gå begge veier.

- Der utbyggingen får store konsekvenser bør man si nei, sier Rotevatn.

Med stortingsmeldingen og forslagene til nye konsesjonsregler håper klima- og miljøministeren at debatten om vindkraft blir bedre.

- Jeg tror vi vil få masse debatt om vindkraften fremover også, men jeg håper vi får den inn i et bedre spor, sier Rotevatn.

Han skjønner at motstandere er skuffet over at denne stortingsmeldingen ikke kan gjøre noe med de allerede utdelte konsesjonene, men mener det er et viktig skritt på veien videre.

- Skal du endre verden, så er det alltid systemene du må endre, sier Rotevatn.

I et tidligere intervju sa olje- og energiminister Tina Bru at regjeringen kunne valgt å implementere disse endringene i konsesjonsprosessen på egenhånd, men at de ønsker å få med Stortinget på et bredt forlik.

Man trenger en bred forankring av politikken også for forutsigbarheten av dette i årene fremover

Tina Bru

- Man trenger en bred forankring av politikken også for forutsigbarheten av dette i årene fremover, sa Bru til enerWE.

Rotevatn følger opp, og også han tror det vil være mulig å få med resten av Stortinget på disse forslagene. Det sier han selv om flere partier og enkeltpolitikere har vært ute og signalisert stor motstand mot vindkraften.

- Dette imøtegår mye av den kritikken som har vært, men det vil tiden vise. Jeg har ikke opplevd at noen toneangivende politikere ber om stans av all utbygging, sier Rotevatn.

Vindkraft er en fornybar energikilde, og det var i sin tid et samlet storting som sto bak dagens politikk for å få på plass en norsk utbygging av vindkraft. Nå har imidlertid entusiasmen kjølnet betraktelig.

Mange av de ivrigste miljøpolitikerne har snudd fra å være for vindkraft til å bli tildels høylytte motstandere. Dette skjer i stor grad samtidig som mange av de ivrer for en rask nedtrapping av olje- og gassvirksomheten.

Under fremleggelsen av stortingsmeldingen ble det poengtert at disse forslagene innebærer en innstramming av vindkraftutbyggingen. enerWE spør derfor om ikke en slik innstramming vil forlenge det fossile energiregimet ettersom en slik innstramming vil gjøre at det tar lengre tid å få på plass nok fornybar energi til å erstatte den fossile energibruken.

Dette avviser Rotevatn, og han påpeker at selv om det nå blir innstramminger, så vil det fortsatt bygges ut mer fornybar energi i årene som kommer. Det inkluderer mer vindkraft.

Vi kommer til å trenge mer fornybar energi i Norge fremover, og det kommer vi til å få med det som er i gang av utbygginger

Sveinung Rotevatn

- Vi kommer til å trenge mer fornybar energi i Norge fremover, og det kommer vi til å få med det som er i gang av utbygginger, sier Rotevatn.