- Vindkraft er noe vi setter stor pris på å få bygge

Publisert

Sørmarkfjellet AS har tildelt Veidekke anleggsoppdraget for Sørmarkfjellet Vindkraftverk som skal bygges i kommunene Osen og Flatanger i Trøndelag. Det forteller Veidekke i en pressemelding. Kontrakten er en totalentreprise verdt i underkant av 300 millioner kroner.

- Vi takker for tilliten og er svært fornøyde med å ha vunnet konkurransen om dette viktige oppdraget. Vindkraft er noe vi setter stor pris på å få bygge, både av kommersielle årsaker og fordi vi gjerne vil bidra til at fornybar energi blir produsert i fremtiden, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

De 31 turbinene i vindparken nord på Fosenhalvøya vil ha en totalt installert effekt på 130 MW og en årsproduksjon som tilsvarer forbruket til 29.300 husholdninger (440 GWh). Dette er det femte vindkraftprosjektet for Veidekke bare i Norge i løpet av de siste årene.

Infrastrukturen Veidekke skal bygge i vindparken omfatter følgende hovedelementer:

  • 31 turbinfundamenter med tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner
  • Opparbeidelse av 22 kilometer vei (adkomstvei og interne veier)
  • Oppføring av et servicebygg og et bygg for transformatorstasjon
  • Kabelgrøfter og legging av parkens interne høyspentnett
  • Arbeidet skal utføres av Veidekkes anleggsavdeling i samarbeid med datterselskapet Tore Løkke AS. Anleggsarbeidene starter i april og skal være ferdig i oktober 2021.

    Les mer: