Vind- og vannkraftanlegg slipper ikke eiendomsskatt

Publisert

Regjeringen går inn for å fjerne eiendomsskatt på maskiner og tilbehør i løpet av fem år.

Endringen innebærer at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke lenger skal regnes med i grunnlaget for å beregne eiendomsskatt. Kategorien verk og bruk fjernes.

Formålet er at skattleggingen skal bli mer i tråd med skattelette på andre næringseiendommer.

For å lette overgangen foreslår regjeringen en overgangsordning på fem år. Reglene skal trå i kraft fra 2019, med overgangsordning til 2023.

Vannkraft- og vindkraftanlegg omfattes ikke, og heller ikke petroleumsanlegg, som ligger under egne særskatteregler.

(©NTB)