Vil påvirke hele oljefondet

Published

Det er folkets penger.

Om lag 10 prosent av oljefondet er investert i selskaper som driver med olje, kull eller gass. Å utelukke dem vil påvirke hele porteføljen, ifølge fondssjef Yngve Slyngstad.

Han påpeker at disse selskapene dette utgjør en stor andel av fondets investeringer.

Det man må tenke gjennom er at dersom man tar ut en stor andel av fondets investeringer, vil det påvirke den samlede profilen.

Uavhengig av om man vurderer den sektoren som mer eller mindre lønnsom, så endrer det totale risikobildet seg, sier Slyngstad, som leder Norges Bank Investment Management (NBIM), til NTB. Han la fram fondets årsrapport fredag.

Vi vil som utgangspunkt investere bredest mulig, fordi det per definisjon gir mindre risiko i en finansiell betydning, fortsetter han.

Kan gi råd

De borgerlige partiene ønsker å utrede hvorvidt Statens pensjonsfond utland skal få beskjed om å droppe alle investeringer i olje-, gass- og kullselskaper.

Vår rolle er først og fremst å gi informasjon og å gi råd dersom vi blir bedt om det. Vi involverer oss ikke i en politisk diskusjon, sier Slyngstad om utredningsarbeidet.

Han understreker at fondsforvalterne bare handler ut fra et mandat som er gitt av de folkevalgte.

Dette er folkets penger, og det er folkets representanter i Stortinget som bestemmer hovedlinjene, inkludert hva vi ikke kan investere i, sier han.

Dyre miljøskader

Fondets forvaltere gjør imidlertid egne vurderinger av om miljøskadene et selskap står bak, innebærer en økonomisk risiko på lang sikt. Det er årsaken til at 27 selskaper som utvinner kull og gull ble kastet ut av fondet i fjor.

Det er et sammenfall mellom vurdering av miljøeffekter og vurdering av lønnsomhet, sier han.

(©NTB)