Vil partiene legge til rette for en aktiv olje- og gassnæring i fremtiden?

Publisert

Mandag denne uken arrangerte organisasjonene Industri Energi, Norsk Industri og Norsk olje og gass en paneldebatt på Engineerium på Fornebu med de politiske partiene som stiller til valget.

Der utfordret arrangørene politikerne med fem krav:

 • Vi skal ta naturressursene i bruk til å skape arbeidsplasser og velferd. Petroleumsindustrien trenger tilgang til nye leteareal
 • Norsk industri skal være teknologisk verdensledende. Vi må utvikle et program for teknologioverføring fra petroleumsindustrien
 • Vi skal redusere utslippene fra petroleumsindustrien. Vi må utvikle et program for lavutslippsteknologi for olje- og gassektoren
 • Vi må ha tilgang på kompetent arbeidskraft. Vi trenger en helhetlig næringsrettet utdanningsplan som gir industrien tilgang på kompetent arbeidskraft
 • Norsk sokkel må være attraktiv. Vi trenger stabile og forutsigbare skatteregler som gir petroleumsselskapene trygghet til å investere i norske arbeidsplasser.
 • I debatten deltok følgende personer:

  • Runar Rugtvedt, bransjesjef, Norsk Industri Olje & Gass
  • Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Høyre
  • Espen Barth Eide, stortingskandidat for Oslo Ap
  • Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant for FrP
  • Nicholas Wilkinson, førstekandidat for Akershus SV
  • Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre
  • Per Espen Stoknes, andrekandidat for Oslo MDG
  • Runar Rugtvedt fra Norsk Industri olje & Gass startet med å legge frem fem spørsmål til politikerne.

   1. Vil ditt parti sørge for at petroleumsindustrien får tilgang til nye leteareal?
   2. Vil ditt parti støtte et program for teknologioverføring fra petroleumsindustrien?
   3. Vil ditt parti støtte et lavutslippsprogram for petroleumssektoren?
   4. Vil ditt parti sørge for en helhetlig næringsrettet utdanningsplan som gir industrien tilgang på kompetent arbeidskraft?
   5. Vil ditt parti være garantist for stabile og forutsigbare skatteregler som gir petroleumsbransjen trygghet til å investere for norske arbeidsplasser?
   6. Fire av partiene hadde på forhånd svart skriftlig, og da var svaret et rungende ja på disse spørsmålene. Det var FrP, Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. MDG har på sin side svart mye nei, mens SV og Venstre ikke hadde svart skriftlig før debatten.

    Få med deg debatten og hør hva de forskjellige partiene svarer i denne podcasten.