- Vil øke produksjonen til over 40 000 fat per dag

Publisert

Faroe Petroleum la tirsdag frem halvårstall for årets seks første måneder. Selskapet forteller i en pressemelding at de produserte 14,800 fat/dag i første halvår. Selskapet skal fortsette å vokse, og vil investere milliarder i det egenopererte Brasse-feltet.

Ressursanslaget for Brasse-feltet ble hevet til 56-92 millioner fat oljeekvivalenter etter at en meget vellykket avgrensningsbrønn og produksjonstest ble avsluttet i juli. DnB Markets kaller Brasse en «company maker», og konkluderer med at bare Johan Sverdrup-feltet har lavere break-even punkt enn Brasse på norsk sokkel. Investeringskostnadene er foreløpig estimert til 4,5 milliarder norske kroner.

- Brasse er et spesielt og viktig prosjekt for Faroe. Vi er veldig fornøyd med å eie 50 % og være operatør for Brasse som vi har tatt helt fra lisenssøknad, til funnbrønn og gjennom feltavgrensning. Vi går nå videre i planleggingen med god forståelse av reservoarets størrelse og kvalitet. Beliggenheten nær eksisterende infrastruktur og på relativt grunt vann gjør prosjektøkonomien svært god. Produksjonsraten har potensiale til å bli større enn 30 000 fat per dag, og vi håper å komme i produksjon i 2020/2021, sier Helge Hammer, COO i Faroe Petroleum og sjef for selskapets norske virksomhet.

- Faroe Petroleum har nå opparbeidet seg en solid prosjektportefølje som vil øke produksjonen til over 40 000 fat per dag i løpet av de neste fem årene. I samme periode skal vi redusere enhetskostnaden for produksjon, og vi har betydelig finansiell fleksibilitet. Denne fleksibiliteten blir viktig når vi nå skal drive leting og utvikling parallelt, sier Graham Stewart, CEO i Faroe Petroleum.

- Det er også vår sterke finansielle posisjon som gjør at vi kan fortsette jakten på gode prosjekter å kjøpe oss inn i over hele Nordsjøen. Vi skal bli et stort uavhengige oljeselskap med operasjoner både på engelsk og norsk side i Nordsjøen, avslutter Stewart.