Vil ha utredning av veiprising for hele bilparken

Publisert

Norsk Petroleumsinstitutt mener satellittbasert prising av bilbruk er framtidens avgiftssystem og ber regjeringen om å utrede ordningen.

Opplysningsrådet for Veitrafikken arrangerer et frokostseminar i Oslo tirsdag for å drøfte klimamål for transportbransjen. Klima og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) er blant deltakerne.

Generalsekretær Inger-Lise Melby Nøstvik i NP argumenterer for at dagens veibruksavgifter på drivstoff må endres.

– Veiprising er fremtidens avgiftssystem, og fungerer slik at bilens faktiske bruk danner grunnlaget for betaling av avgift. For eksempel gjennom at bilens bevegelse registreres, og i kombinasjon med bilens drivstoffteknologi danner dette grunnlag for beregning av avgift, sier Nøstvik til NTB.

NP mener at det må gjelde hele bilparken, ikke bare tungtransport som Stortinget har bedt Regjeringen om å utrede.

Fungerer ikke

Nøstvik mener dagens avgiftssystem ikke lenger fungerer.

– Å betale avgift per liter er ikke en treffsikker måte å dekke kostnader på. Dette fordi disse kostnadene varierer med hvor og når man kjører, sier hun.

For eksempel koster det samfunnet mer når en bil kjører inn til byen i rushtid, enn kjøring på landsbygda.

– I dag kan man si at kjøring på landsbygda subsidierer kjøring i byen. Kostnadene er knyttet til veislitasje, støy, lokale utslipp og kø. Veibruksavgiftene skal reflektere nettopp disse, og ikke være symbolpolitikk, mener hun.

Mer rettferdig

– Veiprising kan ta hensyn til hva slags teknologi som brukes – slik at alle teknologier bærer sine egne kostnader uavhengig av om det er diesel eller elbil.

– Men systemet kan også gi fordeler til ny teknologi. I tillegg er det altså rettferdig i et by- og land-perspektiv, understreker Nøstvik.

NP mener at man ved utforming av veiprising må sørge for at det ikke går på bekostning av personvernhensynet. (©NTB)

Les også: