Vil du jobbe med vindkraft i TrønderEnergi?

Publisert

For to uker siden ble det kjent at TrønderEnergi skal ta over operatørskapet på Roan vindpark i Fosen Vind.

Denne uka begynner TrønderEnergi å lyse ut nye stillinger knyttet til vindkraft-satsingen, både for å forberede seg til operatørskapet på Roan, samt følge opp de andre vindkraft-relaterte oppgavene selskapet jobber med.

- TrønderEnergi er blant aktørene i Norge som kan vindkraft best. Vi var først med kommersiell vindkraft i Norge og startet allerede i 1986, og sammen med erfaringen vår fra vannkraft har vi bygget opp et unikt kompetansemiljø, sier produksjonsdirektør i TrønderEnergi Tormod Eggan.

Midt-Norge og Trøndelag har blant Europas beste vindforhold og derfor er vindkraftproduksjon spesielt fornuftig akkurat i denne regionen.

- Vi opererer og drifter allerede fire vindparker i Trøndelag, og i løpet av de neste to årene vil hele Fosen Vind være oppe og stå. Det gjør Trøndelag til Norges viktigste vindkraftregion. De som ønsker å være i front på vindkraftutviklingen bør søke seg hit til denne regionen, sier Eggan.

TrønderEnergi skal lyse ut flere spennende stillinger fremover, og for å få tak i de rette folkene lanseres denne uka rekrutteringskampanjen «På vår vakt».

Klikk her for mer informasjon om ledige stillinger i TrønderEnergi. Nye stillinger legges ut fortløpende.

- Bakgrunnen for valget av virkemidler i kampanjen er at mer produksjon og bruk av fornybar energi er helt sentralt for å løse energi- og klimautfordringene. Stortinget har satt som mål at Norge skal være omstilt til et lavutslippssamfunn innen 2050. Skal vi lykkes med dette må vi derfor bokstavelig talt løse disse utfordringene på vår vakt. Fornybar energiproduksjon fra vindkraft er en av flere nødvendige løsninger, sier kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi Bengt Eidem.

Noen av stillingsutlysningene TrønderEnergi går ut med i tiden fremover er med forbehold om endelig investeringsbeslutning på vindparkene Stokkfjellet, Frøya og Sørmarkfjellet.

Hvorfor lyser dere ut stillinger før endelig investeringsbeslutning er gjort?

- For det første håper vi at vi skal klare å modne frem disse prosjektene til endelig investeringsbeslutning, og for det andre så er det viktig at vi raskt får nok trykk på arbeidet dersom vi lykkes med en positiv investeringsbeslutning, sier Eggan.

Ambisjonen er at de nødvendige avklaringene for om det blir utbygging eller ikke kommer på plass så fort som mulig, men det er fortsatt en god del arbeid som gjenstår.

- Nasjonale og lokale myndigheter har alle uttalt seg positive til å bygge ut disse vindparkene, og vi har etter grundige konsesjonsprosesser fått de nødvendige tillatelsene til å gjøre en utbygging. Nå jobber vi på spreng for å ferdigstille alt grunnlaget som trengs for å gjøre en beslutning, sier Eggan.

Kan det bli aktuelt å bygge ut bare en eller to av de tre vindparkene dere nå jobber med?

- Nå i modningsfasen ser vi alle parkene i sammenheng, og målet for oss som jobber med dette er en realisering av samtlige parker. Men vi kan ikke utelukke noe som helst før vi er ferdig med våre interne utredninger, kontrakts- og prisforhandlinger med leverandører, finansieringsprosess, med mer. Når alt underlaget er klart skal denne totalen opp til diskusjon og beslutning i styrende organer, sier Eggan.

Klikk her for mer informasjon om ledige stillinger i TrønderEnergi.

Fakta:

Roan Vindpark

 • Kommune: Roan
 • Installert effekt (MW) 255,6
 • Produksjon (GWh) 900
 • Turbin: Vestas V117-3,6 MW
 • Vindturbiner: 71
 • Driften ble satt i gang i 2018
 • Frøya vindpark:

  • Kommune: Frøya
  • Konsesjonsgitt maks installert effekt: 60 MW
  • Sted: Skardsvågen
  • Mer informasjon om konsesjonen: Klikk her

   Sørmarkfjellet vindpark:

   • Kommuner: Osen, Flatanger
   • Konsesjonsgitt maks installert effekt: 130 MW
   • Sted: Sørmarkfjellet
   • Mer informasjon om konsesjonen: Klikk her

    Stokkfjellet vindpark:

    • Kommune: Selbu
    • Konsesjonsgitt maks installert effekt: 90 MW
    • Sted: Stokkfjellet
    • Mer informasjon om konsesjonen: Klikk her

     Stokkfjellet vindpark er et prosjekt TrønderEnergi er eneeier i, mens Sørmarkfjellet og Frøya er prosjekter TrønderEnergi utvikler på vegne av Sarepta Energi. Sarepta Energi eies i fellesskap av TrønderEnergi (50%) og NTE (50%).

     Fra før operer og drifter TrønderEnergi følgende vindparker:

     • Bessakerfjellet vindpark i Roan
     • Skomakerfjellet vindpark i Roan
     • Valsneset vindpark i Bjugn
     • Ytre Vikna vindpark i Nærøy
     • De fire vindparkene hadde i 2017 en samlet produksjon på rundt 350 GWh.