Vil du ha kvinner i ledelse?

Publisert

Kommentar av Ingveig Tveranger, Senior Communications Advisor, Aker BP

Det vil Schibsted, som henter NHO-sjefen til ny toppsjef. Helt strålende!

Etter debatten om mangfold i oljeselskaper jeg ledet på oljemessen i Stavanger i august, har jeg lest mye og hørt mange diskusjoner om kvinner i ledelse og hvorfor det bare er 20 prosent kvinner i oljebransjen.

Det er jo litt synd, særlig siden min research viser at mangfold på arbeidsplassen gir mer innovasjon og bedre bunnlinje.

Mange er også overrasket over at det ikke har skjedd store endringer i andelen kvinner i ledelse i norske selskaper etter at kvinner ble kvotert inn i ASA-styrene fra 2008. Det er ikke jeg.

Dersom jeg skulle sitte i et styre (hvilket jeg faktisk gjør), er det ikke slik at jeg med det samme jeg kom inn ville begynne å kjempe for flere kvinner i ledelsen. Det er ikke slik at det er kvinner som skal løse dette. Ansvaret ligger på alle styremedlemmene. Og selskapets ledelse.

Telenorsaken der Berit Svendsen takket for seg har aktualisert spørsmålet langt utover oljesektoren. Hvis vi vil ha like mange kvinner og menn som kolleger, må selskapets ledelse bestemme seg for at de skal jobbe for akkurat det.

Så enkelt og så vanskelig. Å bestemme seg for mangfold.

Norge, et av verdens mest likestilte land klarer altså ikke å skaffe nok kvinnelige ledere til næringslivet. Der er syv av ti ledere menn. Det står litt bedre til dersom vi teller med offentlig sektor.

”Vi trenger utredninger, felles initiativer, prosjektgrupper og mer forskning”, for å finne ut hvordan dette skal løses. Det er det jeg hører lyden av. Innsikt og kunnskap er bra. Men det behøver altså ikke å ligge utredningsløp og forsking under for å få på plass kvinnene.

Bare kom i gang! Det går an å bestemme seg for å bare gjøre det. Sett mål. Lag en plan. Resultater kommer ikke av seg selv!

Noen tror visst at man får en kjønnsbalansert arbeidsplass uten å jobbe for det. Tilfeldighetene rår ikke i næringslivet. Selskaper har mange ulike mål. Om inntjening og omsetning. Investeringsmål og utbyttemål. De kan sette seg mål om mangfold – hvis de vil.

I oljebransjen er det mål om null utslipp, null skader og å sørge for å jobbe skikkelig. De som skal hente opp vårt sorte gull tar det samfunnsansvaret.

Det er også et samfunnsansvar å ha mangfold på arbeidsplassen. Det betyr at man sørger for å rekruttere kvinner, slik at det er balanse i arbeidsstokken. En arbeidsplass skal speile hele samfunnet – og det er faktisk slik at det er halvparten kvinner og menn i vårt samfunn.

Fremover blir det å sørge for mangfold et samfunnsansvar som er en del av kontrakten med omverdenen. Det er selskaper som leverer på dette som blir attraktive og lønnsomme.

Noen selskaper snakker også med sine ansatte, slik at deres kompetanse blir værende, etter endt fødselspermisjon.

Forskning viser også at døtre av kvinner som har ansvarsfulle jobber selv får bedre jobber og høyere lønn. Interessant.

Og hvis noen ledere nå sier at det ikke er mulig å skaffe kvalifiserte kvinner, oppfordrer jeg til å gjøre et forsøk. Det er mange kvalifiserte kvinner å få tak i, med passende utdannelse. (Det er flere selskaper som allerede har klart det)

Just do it!

--

Kommentar av Ingveig Tveranger, Senior Communications Advisor, Aker BP. Teksten ble først publisert på tveranger.no, og er publisert med tillatelse fra forfatteren.