- Vil at flere jenter skal fortsette i lederstillinger

Publisert

Ungt Entreprenørskap (UE) har 50/50 fordeling av kjønn blant ledere av ungdomsbedrifter. Likevel velger mange kvinner bort lederrollen når de blir litt eldre, det ønsker UE å gjøre noe med.

Av de 2.000 ungdomsbedriftene (UB) som startes opp av elever på videregående skole hvert år er 50 prosent av de daglige lederne jenter. Dette står i skarp kontrast til norske aksjeselskaper der kun 16 prosent har kvinner som daglige ledere.

- I ungdomsbedriftene er likestilling faktisk et ikke-tema. Siste skoleår var det like mange jenter som gutter som var daglig ledere, og det vi fokuserer på i programmet ”Jenter og ledelse” er å motivere flere tikl å bli værende i lederstillinger når de går ut i arbeidslivet etter utdannelsen, sier Maria Aasbø, daglig leder i UE Rogaland i en pressemelding.

Ungt Entreprenørskap er en av de viktigste møteplassene mellom ungdom og næringsliv i Rogaland. Elever ved videregående skoler utvikler gjennom høsten og vinteren egne forretningsideer og skaper sine egne bedrifter. De registrerer bedriftene, utvikler produkter, setter opp budsjetter, selger varer og tjenester, har styremøter og står for den daglige driften. De siste fem årene har også UB-lederne gjennomført et tre trinns lederkurs hvor fokus rettes mot viktige områder som de vil møte i næringslivet. Leder av programmet Elisabeth Rasmussen fra Trivselsagentene påpeker at det er viktig at UB lederne får kunnskap om både menneske- og forretningsprosessene i en bedrifts virke.

- Ledelse er en krevende øvelse for de fleste. Alt er lettere når du har gjort det før, derfor er erfaringene ungdommene får som ledere av ungdomsbedrift så viktige. Da har de allerede fått brynt seg på å lede et team, de har tatt avgjørelser, stått i konflikter og tatt ansvar for driften av et selskap. Mange gjør den oppdagelsen at de er avhengige av et velfungerende team for å oppnå suksess.

- Dette er et interessant og viktig tema. Selv om noen av de beste sjefene jeg har hatt har vært kvinner, handler ikke dette om at kvinner er bedre eller dårligere sjefer enn menn. Det handler om at mangfold er viktig, både når det gjelder etnisitet, alder og kjønn. Ulikheter i en bedrift skaper positive spenninger som kan utløse kreativitet, i tillegg til at det ofte bidrar til en bedre kvalitetskontroll av viktige beslutninger, sier styreleder i Ungt Entreprenørskap Rogaland og daglig leder i Stavanger Forum, Jan Hauge

Vi ønsker å holde på den gode utviklingen og motivere dagens unge entreprenører til å stå på videre slik at det i fremtiden blir 50/50 av begge kjønn i ledelsen i norske aksjeselskaper.

UE Rogaland har i denne sammenheng arbeidet tett med blant annet ledere fra ledernettverket "The Leaders» og da med ledere som Thorir Hergeirsson, trener for Norges kvinnelandslag i håndball; Hanne N. Berentzen leder av Ostehuset og Elisabeth Ø Rasmussen, leder av Trivselsagentene/The Leaders. Videre har vi med oss ledere som Anne Woie, Næringspolitisk leder i Næringsforeningen samt Inger Hanne Vikshåland fra Smart City med flere. De vil dele sine erfaringer med dem som deltar på programmet ”Jenter og ledelse” i Stavanger 12. September.