Viktig milepæl nådd for Elhub-prosjektet

Publisert

Elhub er et prosjekt som skal samle inn informasjon fra automatiske strømmålere til et sentralt register. Tanken er at dette skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, samt forenkle og kvalitetssikre leverandørskifter, avregninger og fakturering av nettleie og strømsalg.

Opprinnelig skulle prosjektet settes i drift 23. oktober i 2017, men prosjektet har opplevd flere forsinkelser.

Nå forteller NVE at alle nettselskapene har passert kravene datakvalitet og aktørgodkjenning ved milepæl 10 i Elhub-prosjektet. Dermed mener NVE at Elhub-prosjektet ligger i rute til oppstart 18. februar neste år.

- Bransjen har gjort en strålende innsats for å bidra til at Elhub-prosjektet blir vellykket, skriver NVE.

Selv om milepæl 10 nå er nådd, så har det ikke godt smertefritt. Mange nettselskap mottok vedtak om tvangsmulkt for manglende overholdelse av krav til datakvalitet og aktørgodkjenning ved M10, men nesten alle klarte å rette opp avvik innen fristen 22. oktober 2018 før tvangsmulkten skulle tre i kraft.

- Kun tre nettselskap blir derfor ilagt tvangsmulkt for de få dagene som gikk etter fristen, skriver NVE.

Nå rettes fokus over på neste milepæl. Her skal nettselskapene også gjennomføre daglig rapportering av måleverdier til Elhub som samsvarer med dagens rapportering til balanseavregningen til eSett Oy.

NVE vil også ved denne milepælen kunne vedta tvangsmulkt for nettselskap som ikke overholder kravene.