- Vi vil trenge hver eneste krone vi kan få fra olje og gass

Publisert

Fredag 31. mars la regjeringen frem perspektivmeldingen. Der kom det frem at den norske staten vil begynne å slite med finansieringen fra og med 2030. Det forventes da at statsbudsjettet vil mangle 5 milliarder kroner hvert år for å få budsjettet til å gå opp.

I store sammenhenger som et statsbudsjett faktisk er, er faktisk ikke fem milliarder kroner så mye penger. Etter årets to første måneder ligger f.eks det norske statbsudsjettet 2,15 milliarder kroner foran budsjettet takket være en høyere enn forventet oljepris.

Utfordringen kan imidlertid raskt bli veldig stor da statsbudsjettene forutsetter at oljeprisen stiger i årene fremover. Det betyr at dersom oljeinntektene ikke stiger som forventet, så vil problemet bli langt større enn det perspektivmeldingen legger til grunn.

Norsk olje og gass er da også bekymret for at dette ikke slår helt inn hos folk flest eller hos politikerne som vedtar politikken.

– Perspektivmeldingen viser at Norge er avhengig av inntektene fra olje og gass dersom vi skal opprettholde dagens velferdsnivå i fremtiden. For å opprettholde inntektene og høy sysselsetting må politikerne fortsette å åpne nye leteområder og sørge for fortsatt stabile rammevilkår, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, i en kommentar på organisasjonens hjemmeside.

Schjøtt-Pedersen påpeker at det koster mye å finansiere den norske velferdsstaten, og at pengene må komme fra et sted. Historisk sett og i dag er det oljebransjen som har bidratt mest, og han mener det også vil være slik i mange år fremover.

– I de kommende tiårene vil statens forpliktelser til pensjon og helsevesen vokse dramatisk. Alle er enig om at det blir krevende. Derfor må vi være bevisste på hvordan vi kan skape inntekter som kan finansiere velferdsstatens forpliktelser. Som landets viktigste næring vil vi trenge hver eneste krone vi kan få fra olje- og gassnæringen for å unngå alvorlig underskudd på statsbudsjettene, sier Schjøtt-Pedersen.

Les også: